Snabb leverans

Alltid fri frakt

4,7 stjärnor på Trustpilot

Över ett år sedan

10 forskningsstudier för att tysta vejp-skeptiker

10 forskningsstudier för att tysta vejp-skeptiker

Du hör lögnerna och missuppfattningarna varje dag. Vad sägs om att slå tillbaka med lite sanning?

Vi vet hur det är. Du plockar upp en tidning, slår på TV:n, loggar in på Facebook... och du vet precis vad som väntar dig där: fler historier skapade för att skrämma bort alla från vaping. Varje dag kommer det en ny.

Nyhetsmedierna verkar inte få slut på lögner och överdrifter om vaping - och de bygger alla på påstådd forskning av seriösa akademiker. Vad kan du göra när din irriterande kollega kommer med en av dessa hemska, skräckinjagande historier och säger, "Du, du vejpar, eller hur?"

Det är upp till oss att börja ändra allmänhetens uppfattning om vaping.

Du vet säkert att de flesta av dessa historier bygger på en enda, bristfällig studie som inte bevisar någonting. Vad du behöver är pålitliga forskningsresultat som du kan hålla upp framför ansikten på skeptiker. Ännu viktigare är att ha vetenskapliga fakta till hands som du kan visa för rökare som har frågor.

Du har vårt stöd! Här är några vanliga ämnen som förekommer i negativa nyhetshistorier om vaping och studier som behandlar ämnena. Slutligen hittar du några litteraturgenomgångar som besvarar alla typer av frågor och är perfekta att länka till i dina brev och e-postmeddelanden till lagstiftare och medlemmar i kommunfullmäktige.

 

10 studier du kan använda för att ändra uppfattningar  

Andrahandsånga

 

#1 - Andrahandsånga är inte farligt

Igor Burstyn, en expert på toxikologi vid Drexel University, slog fast att det är ofarligt för personer i omgivningen att andas in ånga. (Den här studien var förresten finansierad av vejpare genom CASAA).

"Exponeringen av personer i omgivningen kommer sannolikt att vara flera storleksordningar mindre och utgör därmed ingen uppenbar hälsorisk," skrev Burstyn.

Peering through the mist: systematic review of what the chemistry of contaminants in electronic cigarettes tells us about health risks – Igor Burstyn

 

Vaping lungor

 

#2 - Vaping kan förbättra lungfunktionen hos rökare

Det finns flera studier som inte kunnat hitta några negativa effekter av vaping på lungorna. En av de mest imponerande är Dr Polosas upptäckt att lungfuktionen förbättrades hos rökande astmatiker som bytte till vaping eller till och med bara använde vaping för att dra ner på rökning.

"E-cigaretter kan hjälpa rökare med astma att minska eller avhålla sig från cigarettkonsumtion och därmed minska bördan av rökningsrelaterade astmasymptom", skrev Polosa. "De positiva upptäckterna som observerats hos e-cigaretter gör det möjligt för oss att utveckla hypotesen att dessa produkter kan vara värdefulla för att sluta röka och/eller minska även tobaksskador hos rökande astmatiker."

Effect of Smoking Abstinence and Reduction in Asthmatic Smokers Switching to Electronic Cigarettes: Evidence for Harm Reversal – Riccardo Polosa, et al

 

#3 - Nikotin i sig är inte starkt beroendeframkallande

Nikotin är inte lika beroendeframkallande som heroin - eller kokain eller någon av de andra droger som icke-experter bara kastar ur sig för att skrämma läsare. Massor av studier ifrågasätter den vanliga uppfattningen om att nikotin är beroendeframkallande. Den franska experten Dr. Etter slog fast att vaping var mycket mindre beroendeframkallande än att röka och i nivå med nikotinavvänjningsprodukter.

"Vissa användare av e-cigaretter var beroende av nikotininnehållande e-cigaretter, men dessa produkter var mindre beroendeframkallande än tobakscigaretter," uppgav Etter och Eissenberg. "E-cigaretter kan vara lika eller mindre beroendeframkallande än nikotingummin, som i sin tur inte är mycket beroendeframkallande."

Dependence levels in users of electronic cigarettes, nicotine gums and tobacco cigarettes – Jean-Francois Etter and Thomas Eissenberg

 

#4 - E-cigaretter är inte fulla av formaldehyd

Du har förmodligen hört talas om det ökända "formaldehydbrevet" i New England Journal of Medicine, där några forskare från Portland State University slog fast att överhettning av några primitiva top-coil clearomizers kallade CE4 hade resulterat i vad de hävdade var farliga utsläpp av formaldehyd. Problemet är att endast Portland State Universitys rökningsmaskiner vore dumma nog att andas in den hemska aromen!

Studien som brevet byggde på har genomskådats av många, men Dr. Konstantinos Farsalinos har nyligen upprepat PSU-studien och har nu publicerat resultaten. Han beskriver i detalj hur de andra forskarna använde rökningsmaskiner för att producera vad vejpare kallar "torra puffar" (eller torra riv), som inga riktiga vejpare skulle andas in. Därefter läxar han upp PSU-forskarna.

"Ett sådant test av e-cigaretter är i själva verket inte mycket annorlunda än att överkoka maten till en punkt att den blir oätlig kolbit och sedan anta att konsumenterna skulle konsumera den och utsättas för de resulterande cancerframkallande ämnena på daglig basis," skriver Dr. Farsalinos. "Om man antar att e-cigaretter är mindre skadliga än rökning, kan ett sådant utelämnande resultera i att oavsiktligt vilseleda rökare till att tro att det finns lite att vinna på att byta till e-cigaretter."

E-cigarettes emit very high formaldehyde levels only in conditions that are aversive to users: A replication study under verified realistic use conditions – Konstantinos E. Farsalinos, Vassilis Voudris, Alketa Spyrou, Konstantinos Poulas

 

Vejparomer riktade till barn

 

#5 - Söta vejparomer är inte riktade till barn

Varje vejpare har hört det irriterande påståendet att godis- och fruktaromer är riktade till barn. Vi vet att vuxna vejpare använder dessa aromer för att komma bort från upplevelsen av brinnande tobak. Vi vet det eftersom vi alla har upplevt det!

"Bland kunderna som handlar i vejpbutiker i USA, som använder elektroniska cigaretter för att sluta röka, verkar de som vejpar under längre tid, använder den nyare generationens anordningar och som inte använder e-vätska med mentol- och tobaksmak lyckas bättre med att sluta röka,” skrev författarna.

Biochemically verified smoking cessation and vaping beliefs among vape store customers – Alayna Tackett, et al

 

Vaping

 

#6 - Vaping är förknippad med betydligt lägre toxinhalter än rökning

Det kommer bokstavligen en ny studie varje vecka som hittar något i ånga. Men många studier - däribland denna från Dr. Maciej Goniewicz och andra - har bevisat att halterna av giftiga ämnen är mycket, mycket lägre än de i rök.

"Efter att man bytt från tobak till e-cigaretter förblir nikotinexponeringen oförändrad, medan exponeringen för vissa cancerframkallande ämnen och giftiga ämnen minskas väsentligt," skrev författarna.

Exposure to Nicotine and Selected Toxicants in Cigarette Smokers Who Switched to Electronic Cigarettes: A Longitudinal Within-Subjects Observational Study – Maciej Goniewicz, et al

 

Vaping kan hjälpa människor sluta röka

 

#7 - Vaping kan hjälpa människor att sluta röka

Det har bara under 2017 gjorts minst tre studier som bekräftar att vaping kan bli ett effektivt sätt att minska eller sluta med cigarettrökning! Den här välgjorda forskningen från University of California-San Diego – otroligt nog, från hjärtat av anti-vaping-tobak-världen - använde amerikanska folkräkningsuppgifter för att visa att vaping hjälper många rökare att sluta röka och rökare som vejpar lyckas oftare med att sluta röka.

"Antalet e-cigarettanvändare som lyckas sluta röka är högre på både individ- och befolkningsnivå, därmed bidrar användning av e-cigaretter till ökning av det totala antalet personer som slutat röka,” uppgav huvudförfattaren Shu-Hong Zhu.

E-cigarette use and associated changes in population smoking cessation: evidence from US current population surveys – Shu-Hong Zhu, Yue-Lin Zhuang, Shiushing Wong, Sharon E Cummins, Gary J Tedeschi

 

Inkörsport till rökning

 

#8 - Vaping är inte en inkörsport till rökning

Påståendet om inkörsport är det fulaste påståendet om vaping och alla studier som påstår sig kunna bevisa det visar sig ha stora brister i metodologi eller mycket små prover, som Clive Bates förklarade i sin fantastiska blogg om påståendet om inkörsport.

Dessa ansedda tobaksforskare hittade inga bevis för inkörsport-teorin och till och med bönföll sina kollegor att skapa utrymme för vaping som ett verktyg för att förebygga rökning.

"Även om det finns forskning som stödjer båda sidor av argumentet, slår vi för närvarande fast att ungdomars användning av e-cigaretter sannolikt inte kommer att öka antalet framtida cigarettrökare," uppgav Kozlowski och Warner. "Kan vi äta kakan och ha den kvar? Kanske, framförallt om en förnuftig, omfattande skademinskningspolitik kunde bli en del av moderna insatser för tobakskontroll."

Adolescents and e-cigarettes: Objects of concern may appear larger than they are – Lynn Kozlowski and Kenneth Warner

 

Vaping är inte lika dåligt för dig som rökning!

 

#9 - Vaping är INTE lika dåligt för dig som rökning

Enligt denna studie genomförd av en grupp välkända brittiska och amerikanska forskare, minskar rökare som byter till vaping hälsoriskerna dramatiskt.

"Långvarig användning av enbart nikotinavvänjningsprodukter och enbart e-cigaretter, men inte kombinerad användning av nikotinavvänjningsprodukter eller e-cigaretter med brännbara cigaretter, kan kopplas till väsentligt reducerade nivåer av uppmätta cancerframkallande ämnen och toxiner i förhållande till rökning av enbart brännbara cigaretter," skrev de.

Nicotine, Carcinogen, and Toxin Exposure in Long-Term E-Cigarette and Nicotine Replacement Therapy Users: A Cross-sectional Study – Lion Shahab, PhD; Maciej L. Goniewicz, PhD; Benjamin C. Blount, PhD; Jamie Brown, PhD; Ann McNeill, PhD; K. Udeni Alwis, PhD; June Feng, PhD; Lanqing Wang, PhD; Robert West, PhD

 

E-Cigaretter

 

#10 - Ånga har mycket låg cancerrisk

I denna studie av en forskare vid University of St Andrews (Storbritannien) uppmättes cancerpotentialen hos ånga, upphettad tobak och tobaksprodukter genom att använda publicerade kemiska analyser av utsläpp. Forskaren tänkte sedan ut en metod för att återge mätningar av ånga och rök i gemensamma enheter.

Han upptäckte att cancerrisken för vejpare, som använde anordningar med normala watt-inställningar, var nästan lika låg som den risk som användning av nikotinavvänjningsprodukter medförde - mindre än en procent av risken från rökning.

"Många anti-tobak-grupper och hälsovårdsinstanser har upprepade gånger hävdat att vaping inte är mindre farligt än att röka, men detta påstående är felaktigt", skrev Dr. Michael Siegel från Boston University om denna studie, "och den aktuella studien stärker det redan starka beviset för att vaping är flera storleksordningar säkrare än att röka."

Dr William Stephens, från University of St Andrews i Skottland, uppmätte cancerpotentialen hos olika typer av ånga, upphettad tobak och tobaksprodukter genom att använda publicerade kemiska analyser av utsläpp. Han tänkte sedan ut en metod för att återge mätningar av ånga och rök i gemensamma enheter. Detta möjliggjorde en bättre jämförelse av risknivån.

Comparing the cancer potencies of emissions from vapourised nicotine products including e-cigarettes with those of tobacco smoke – William E Stephens

Sprid sanningen och skapa anhängare

Använd dessa resurser till utbildning. De flesta människor vet helt enkelt inte mycket (eller något) om vaping! Allt de vet är vad de ser i de populära tidningarna och på tv och sociala medier. Det är inte deras fel. Vi kan inte förvänta oss att alla ska vara experter på allt. Men vi behöver få deras stöd.

Det är upp till vejpare att börja ändra allmänhetens uppfattning om vaping. Kan vi någonsin diskutera vetenskap lika bra som forskare som Michael Siegel, eller bevisa fördelarna med skademinskning lika bra som erfarna förespråkare som Clive Bates? Nej, men vi kan visa människor att vetenskap ofta är på vår sida i debatten om vaping, genom att bara ha några bra studier till hands och lära oss själva lite om vetenskapen.

Kom ihåg den viktigaste punkten: även om vaping kan medföra vissa hälsorisker, är fördelarna med att sluta röka så stora att de får hälsoriskerna från vaping att verka mindre. Oavsett vilka avlägsna faror som förekommer i småskaliga studier med begränsade prover så är vaping mycket säkrare än att röka. Och när folk förstår det, kan de bli våra allierade.