Snabb leverans

Alltid fri frakt

4,7 stjärnor på Trustpilot

Över ett år sedan

Är E cigarett och elcigg farligt? 10 överdrivna påståenden om E-cigaretter som får rökare att fortsätta röka

Är E cigarett och elcigg farligt? 10 överdrivna påståenden om E-cigaretter som får rökare att fortsätta röka

Journalister, forskare och hälsoexperter har nyligen alla haft mycket att säga omkring E-cigaretter och många ställer sig frågan: Är elcigg farligt? Som man kan förvänta sig när ett ämne är så kontroversiellt som detta, så sprider sig det de säger kring frågan över ett bred spektrum av korrekthet. 

En del av det kan man klart lita på, en del kan möjligtvis betyder någonting och självklart finns det också en del av det som är helt fel. Och sedan finns det också de påståenden som har en smula sanning i sig men som har bara blivit extremt överdrivna. 

Här är några av de mest vridna ångrelaterade påståendena som finns ute i världen och som gör att rökare hellre fortsätter röka.

 

1. E-cigaretter innehåller fler cancerframkallande stoff än vanliga cigaretter!!! 

De flesta som använder E-cigaretter är säkert bekanta med Peyton och Pankows formaldehyd forskning. Om du inte är det så skapade forskningen en del oro tidigare i året när den fanns att läsa i New England Journal of Medicine (dock som ett brev till redaktionen och inte som publicerad artikel).

De påståendena de uttalade omkring nivåerna av cancerframkallande stoff i E-cigarettånga fick en del uppmärksamhet från både tryckta medier och online medier. Det finns säkert miljoner människor som har läst historien och som nu tror på at elcigg är farligt.

Tyvärr läste de flesta dock inte hela historien. Peyton och Pankow testade E-cigaretter inte för alla de cancerframkallande stoff som finns i cigarettrök. De kollade bara på ett – formaldehyd. 

Formaldehyd kan man hitta i rök och det är ett cancerframkallande stoff men när man tittar på cigarettrök allmänt så är det inte av så stor betydelse. Chansen att överlever alla de andra stoff i cigarettröken tillräckligt länge för att få cancer av formaldehyd är ganska liten.

De rubrikerna som framhöll att formaldehyd kan leda till cancer glömde att nämna att cigarettrök också innehåller arsenik, isopren, beryllium, vinylklorid, polonium-210 och nästan 30 andra kända cancerframkallande stoff. Dessa innehåller E-cigarettånga bara spår av (lika som vatten, luft och allt annat) eller ångan innehåller de inte alls.

Sist men inte mist så nämnde de flesta artiklar också inte hur experimentet utfördes. Forskarna testade deras E-cigaretter på två olika nivåer – normal och maximal volt. Vid maximum voltnivån, där man hittade de höga formaldehydnivåer, blev det för mycket för den gamla CE4 clearomizern de använde och det kom till dry-hits flera gånger i sträck. Den bittra, brända ångan som clearomizern producerade hade man inte kunnat vejpa.

 Vid normal voltnivå producerade den ingen formaldehyd överhuvudtaget.

 

2. Tobaksindustrin tar över det hela!!! 

TobakscigaretterDet här är ett vanligt påstående från E-cigarettmotståndare. Tobaksindustrin håller på att komma in till marknaden med extrem kraft och de dominerar försäljningarna. 

Man hänvisar till några alarmerande siffror såsom att Big Tobacco E-cigaretter utgör 80% av de E-cigaretterna som säljs på amerikanska närbutiker. Det är faktiskt också sant men hur många vejpare köper faktiskt utrustning på en närbutik? Inte så himla många. 

Tobaksföretag säljer stora mängder men det beror på att de säljer en massa av de dyra engångs e-cigaretterna. Deras egentliga marknadsandel är liten och blir bara mindre. För fem år sedan så var det en engångse-cigaretter som man började med men idag är den en eGo som är mest populär. 

Ironiskt nog så kunde tobaksindustrin faktiskt ta över ifall de nya EU förordningar genomförs. Då är det tobaksföretagen som kommer vara de enda som har råd med att ta en produkt på marknaden.

 

3. Flera tonåringar ångar än rökar!!! 

”Gateway effekten”, där unga människor börjar med E-cigaretter och därefter går vidare till tobakscigaretter för att få ett bättre pris, en bättre smak och en större social acceptans har länge varit ett huvudargument emot E-cigaretter.

Flera studier från Action on Smoking and Health har inte kunnat hitta bevis på det men det har inte minskat rädslan. Många som är emot E-cigaretter står fast vid att vi kommer se en legion av människor i framtiden som har blivit nikotinberoende på grund av E-cigaretter. Man kan alltså föreställa sig hur de reagerade när de såg nyheten att E-cigaretter är mer populära än vanliga cigaretter hos ungdomen i Amerika.   

Denna nyhet är definitivt intressant och man kan inte ignorera faktumet. Enligt de senaste siffrorna från USA’s National Institute on Drug Abuse så har 17% av unga i årskurs 12 provat på E-cigaretter men bara 12% har provat på att röka en vanlig cigarett.

Bland de yngre tonåringarna är skillnaden ännu större. Här är det ungefär dubbelt så många som har provat på att ånga jämfört med de som har provat på att röka. Såklart har medierna berättat om detta som väldigt alarmerande.

Vad rapporterna dock inte har gjort är att ge lite kontext till det hela. De berättar inte att antalet av unga människor som faktiskt röker är lägre än någonsin i USA. Det är omöjligt att veta om det finns en relation emellan de två sakerna men det är inte helt fel att anta att E-cigaretter ersätter rökning istället för att uppmuntra till det. CDC siffror stödjer denna tanke. Antalet av tonåringar som ångar har ökat men samtidigt har den totala förbrukningen av nikotinprodukter minskat.

Det är också viktigt att hänvisa till att siffrorna inte visar oss hur många ungdomar som faktiskt använder E-cigaretter (eller cigaretter) regelbundet. Enligt siffrorna är du nämligen en nuvarande brukare om du har tagit ett bloss från ett E-cigarett under de sista 30 dagarna.

 

4. E-cigarettånga innehåller metaller!

Jag det gör den ofta. Metallkomponenter bryts ned långsamt över tiden och molekyler från tanken kan hamna i din E-juice. Pyttesmå partiklar kan också komma loss från coilen när den värms upp. 

Det betyder dock inte så mycket att det finns metaller i E-juicen. Det som är viktigt är mängden av dem. Metaller – som allt annat – följer regeln att det är mängden som skapar giftet. 

Några av metallerna som finns i E-cigarettånga såsom koppar är giftiga vid höga nivåer med viktiga näringsämnen i mindre mängder. Mängden av metall i ångan ligger långt ifrån det din kropp faktiskt behöver varje dag och den ligger också långt ifrån en giftig mängd. Det betyder alltså inte att e cigaretter är farligt. Det är faktiskt 10-50 gånger mindre metall i ångan än vad den tillåtna mängden i en astma inhalator är.

 

5. E-cigaretter er lika beroendeframkallande som tobakscigaretter 

Man tänder en cigarettDet finns påståendet att E-cigaretter är lika beroendeframkallande som tobakscigaretter. Detta är såklart alarmerande men också märkligt därför att det inte stämmer överens med många människors erfarenheter. Många studier har visat att E-cigaretter är mindre beroendeframkallande än cigaretter genom att testa de vanliga mätvärdena av beroendet såsom hur strax efter att du gå upp du tar ditt första bloss.

Så vad handlar allt det här om?

Forskningen som rapporterna är baserade på är faktiskt av riktigt hög kvalitet.  Problemet är bara att den bara en undersökningen av ånga kemi. Det man hittade var att nikotinen i E-juice och ånga förekommer i en form som är enklare att absorbera av kroppen än andra former av nikotin. Höga mängder av denna nikotinform leder alltså till en effektivare nikotinintagning.

Om du nu försöker att sluta röka så vill du dock att nikotinen tas upp så effektivt som möjligt. Forskningen kommenterar detta inte eftersom att den handlar om rena vetenskapliga faktum. 

Om forskarna hade velat så kunde de ha påpekat att nikotinen som används i E-juice är av samma farmaceutiska grad som den som används i nikotinplåster, tuggummi och inhalatorer. Medierna har bara valt att berätta om det som om det var en dålig sak. Anledningen till detta är för det mesta punkt 6.

 

6. Nikotin är lika beroendeframkallande som heroin och kokain!!!

Det är ett accepterat faktum att nikotin är ett av de mest beroendeframkallande stoff vi känner till. Detta beror ganska mycket på att vi associera nikotin med cigaretter. Den största delen av forskningen kring nikotin har genomförts i relation med att bränna tobak och det finns ingen som tvivlar på att tobaksrök är starkt beroendeframkallande.  

Det är dock inte lika lätt att säga samma sak om nikotin. För det första har man inte forskat lika mycket med ren nikotin och för det andra så visar de studierna som faktiskt handlar om ren nikotin inte att den är speciellt beroendeframkallande. 

Det finns etiska frågor som gör det svårt att testa avhängighet på människor. Man kan inte riskerar att alla testpersoner blir beroende. Det finns dock ändå några fingervisningar i den vetenskapliga litteraturen.

Det finns till exempel en studie som undersökte hur effektivt nikotin är på att fördröja den ålderavhängiga minskningen av kognitiva funktioner. Testpersonerna (alla hade aldrig rökt) skulle använda ett högt doserat nikotinplåster varje dag i sex månader. Vid experimentets slut så upplevde ingen av testpersonerna abstinensbesvär eller fortsatte att använda nikotin. Med andra ord: de blev inte beroende på nikotin. 

Sjurförsök har visat samma resultat. Det är möjligt att göra råttor beroende av cigarettrök men om man låter råttorna välja mellan en sockerbit med nikotin och en sockerbit med tobak så väljer de nästan alltid den som smakar tobak. 

I grund och botten är det oklart hur beroendeframkallande ren nikotin verkligen är. När man kombinerar nikotin med de andra kemikalierna som finns i rök så blir det starkt beroendeframkallande. Men på egen hand? Det är en öppen fråga. Och om man inte ens vet om ren nikotin är beroendeframkallande så är det självklart ett ännu större problem att reda ut hur beroendeframkallande den är. 

Om du vill läsa lite mer om nikotin i E-cigaretter kan du göra det här.

 

7. E-juice förgiftningar blir allt vanligare!!! 

Detta påstående hörs ofta från lokalpolitiker eller hälsoavdelningar och det är oftast baserat på siffror från amerikanska giftkontrollcentrum. Entusiaster pekar på diagram som visar att det finns allt mer inkommande samtal som gäller E-juice. Och det är också rätt, antalet av samtal angående E-juice ökar för att antalet av människor som använder E-cigaretter ökar. 

Så hur stort är problemet egentligen? 

Det är viktigt att se skillnaden mellan antalet av personer som ringer till ett giftkontrollcentrum angående E-juice och verkliga fall av E-juice förgiftning. 

Det tittar man dock sällan på eftersom att det inte finns mycket data omkring verkliga förgiftningsfall. En cyniker hade kanske tänkt att det är så eftersom att det helt enkelt inte händer så ofta och det är faktiskt omöjligt att hitta fler än några få rapporterade fall. Det bäst publicerade fallet involverade nikotinbas och inte E-juice och omständigheterna är mer än oklara.  

En annan sak att ha i åtanke är att även om det kommer fler samtal som är E-juice relaterade så är antalet fortfarande obetydligt om man jämför det med många andra hushållsprodukter.

Statistik Telefonsamtal angående E-juice

Källa: Clive Bates 

8. E-cigaretter är en brandfara!

Efter några spektakulära bränder fick E-cigaretten brandfara en hel del uppmärksamhet i medierna. Brandmän har givit säkerhetsanvisningar (som verkligen är bra att ta ta en titt på) och det hela blev citerat som en stor fara av några så pålitliga källor som Wikipedia.

Självklart finns det en risk för att en E-cigarett exploderar eller orsakar en brand och medierna har verkligen presenterat det som en dödsfara. Är E-cigaretter dock verkligen så farliga? 

Svaret på detta beror på power källan som E-cigaretter använder. I de flesta fall så handlar det om ett eller flera litium-ion batterier. Dessa har revolutionerat de flesta elektroniska produkter de senaste åren och de är varför en iPhone med en stor skärm och en stor musikbibliotek fortfarande har en längre batterilivstid än en FM radio från 1982.

Litium ion batterier har en stor energitäthet, de samlar en väldigt står elektronisk laddning på en väldigt liten plats. Problemet med energi i vilken form som helst är dock att den alltid vill omvandla sig i värme.

Så länge som batteriet släpper ut energi på ett kontrollerat sätt är allt bra men om det tappas kontrollen så kan det produceras en massa värme väldigt snabbt. Elektrolyten i batteriet förångas och det kan komma till en explosion – om batteriet befinner sig in en sluten behållare kommer det definitivt hända. Elektrolyten är dessutom brännbar så den kan lätt fatta eld. Kortslutningar såväl som fysiska skador på batterier är vanlig orsaker av okontrollerad urladdning.

Så ja, litium-ion batterier kan vara en brandfara men är det någonting som gäller bara E-cigaretter? Är speciellt din e cigarett farligt?

Nej, så är det inte. Mobiltelefoner och bärbara datorer använder precis den samma batteriteknologin, det kommer alltså inte överraska dig att även mobiltelefoner och bärbara datorer fattar eld ibland.

Om du är oroad över att din E-cigarett kunde explodera så rekommenderar vi att du läser våra anvisningar för batterisäkerhet.

 

9. Det finns inte tillräckligt med forskning kring E-cigaretter!

Det finns i alla fall inte lika mycket forskning kring elektroniska cigaretter som det finns kring vanliga cigaretter. E-cigaretter har inte funnits lika länge och det tog en del tid innan forskare började ta dem tillräckligt på allvar för att faktiskt undersöka dem.

Hur mycket finns det dock? Är det så lite som några motståndare hävdar?

För det första så har E-cigaretter varit på till exempel den brittiska marknaden i omkring åtta år. Det var för lika länge sedan att den första uppsatsen publicerades som var med på PubMed, ett slags online-bibliotek för medicinisk forskning. Åtta år är bara en bråkdel av den tiden som har spenderats på att undersöka vanliga cigaretter men det är faktiskt ingen obetydlig tidsperiod. De flesta kliniska långtidstest av många läkemedel tar till exempel bara fem år eller maximalt sju. Det finns mer långfristig data på E-cigaretter än på de flesta läkemedel.

Tempot av forskningen har inte heller varit långsamt. En PubMed sökning på ”e-cigarette” ger över 1000 resultat. I genomsnitt motsvarar resultatet två publicerade artiklar per dag sedan 2007. Om det inte är tillräckligt med forskning så undrar vi hur mycket det behövs.

20 E-cigarettstudier som visar att E-cigaretter är mindre skadliga än tobakscigaretter hittar du här.

 

10. E-cigaretter innehåller kylarvätska!!!

KylarvätskaE-juice innehåller propylenglykol och det gör också kylarvätsla. Därför innehåller E-juice kylarvätska. 

Nej, inte riktigt. E-juice innehåller (i de flesta fall) nikotin, och det gör också auberginer men det betyder inte att E-juice innehåller auberginer. 

Det är helt korrekt att säga att E-juice och kylarvätska har en gemensam ingrediens men betyder det egentligen någonting viktigt? Inte riktigt. Om du går och köper en kaka från en mataffär så kommer den nästan säkert innehålla propylenglykol men det är absolut säkert att din flaska RY4 E-juice inte innehåller kaka.

Det finns faktiskt en bra anledning till att varför man brukar propylenglykol i kylarvätska, det är nämligen giftfritt.

I många år har barn och djur råkat dricka kylarvätska på grund av dess söta doft och smak som kom från etylenglykol. Några gånger har detta lett till döden. Kylarvätska med propylenglykol kan man istället rent lagligt beskriva som giftfritt.

 

Konklusion 

Överdrivningar är något man alltid kommer möta i ett modernt samhälle. Vetenskapliga faktum är kanske korrektare men de säljer inga tidningar. 

Vi får också inte glömma att E-cigaretter är en förstörande industri som kan orsaka förlusten av miljarder i försäljningen av cigaretter, nikotinplåster och i skatteintäkter. Vi kan nog förvänta oss att några av dessa miljarder kommer användas för skadlig PR.

Dessa överdrivningar har dock en väldigt dålig konsekvens. De gör att många rökare fortsätter med en vana som kommer antagligen får en del av dem att dö i förtid. 

Public Health England har faktiskt avslöjat att antalet människor som faktiskt tror att E-cigaretter är minst lika skadliga som vanliga cigaretter har ökat som ett resultat av alla skrämselpropaganda.