Chat with us, powered by LiveChat

Snabb leverans

Alltid fri frakt

4,7 stjärnor på Trustpilot

Top 20 E-cigarettundersökningar som bevisar att ånga är bättre för hälsan än tobak

Top 20 E-cigarettundersökningar som bevisar att ånga är bättre för hälsan än tobak

Igen och igen har vi fått höra att det inte är bevisat att E-cigaretter är bättre för hälsan än tobakcigaretter. Med att säga detta ignorerar anti E-cigarett lobbyn, som oftast är finansierad av konkurrerande industrier, råden och resultateten av experterna och forskarna som är ledande i E-cigarett forskningen. Här kan du läsa 20 studier som motbevisar skeptikernas åsikter. Det finns också två studier som egentligen går emot E-cigaretter, fast det är precis de som framhäver de metodiska problemen och förvirringarna som kommer med några studier. På så sätt visar även undersökningar som är finansierade av anti E-cigarett rörelsen att E-cigaretter är säkrare an tobakscigaretter.

När du är färdig med att läsa detta inlägg är du redo för varje diskussion omkring E-cigaretter!

Undersökning 1

1. Påverkningen av den myokardiella funktionen vid bruk av E-cigaretter

Dr. Konstantinos Farsalinos

Dr. Farsalinos kommer dyka upp flera gånger här i inlägget. Han är en hjärtspecialist från Grekland som under de sista åren har spenderat många timmar med studier i vilka han undersökte E-cigarett ånga och jämförde ångan med cigarettrök.

Denna undersökning utfördes mellan 2011 och 2012 och lägger grundstenen för alla följande undersökningar av Farsalinos och hans team. Den är också den första undersökningen som presenterar kliniska bevis omkring E-cigarett bruk och dess effekt på hjärtfunktionen. Resultaten visade att de undersökta hjärtfunktionerna inte blev påverkade av E-cigarett bruket.

Se undersökningen här

 

Undersökning 2

2. Dold formaldehyd i E-cigarett aerosoler

R. Paul Jensen, BS; Wentai Luo, PhD; James F. Pankow, PhD; Robert M. Strongin, PhD; David H. Peyton, PhD

Denna undersökning finns i listan för att den visar hur förvirrade forskare är över hur vi ångare brukar våra elektroniska cigaretter.

Undersökningen fick mycket uppmärksamhet och det fanns många människor som aldrig tvivlade på metodiken som användes. Tyvärr blev undersökningen utförd under extrema förutsättningar under vilka ingen ångare skulle vilja fortsätta ånga. I medierna blev det dock presenterat som ”normalt bruk” vilket resulterade i skräckpropaganda ifrån många anti-rökningsorganisationer och hälsovårdsfunktionärer.

Se undersökningen här

Dr. Farsalinos svarade på undersökningen. Hans respons ledde till publikationen av hans senaste undersökning som direkt adresserar NEJM undersökningen.

Se hans respons här

 

Undersökning 3

3. E-cigaretter genererar höga nivåer av aldehyd bara i ”dry puff” tillstånd

Konstantinos E. Farsalinos, Vassilis Voudris och Konstantinos Poulas

I denna undersökning som blev publicerad den 20 maj 2015 adresserar Dr. Farsalinos och hans team resultatet av formaldehyd studien. Experimentet utfördes med två justerbara atomizers med olika wick set-ups på apparater med justerbar effekt. Från dessa tog erfarna ångare flera bloss vid olika effektinställningar. När de upplevde ”dry puff” tillstånd, alltså ett tillstånd i vilket atomizern blir för varm och veken torkar ut vilket oftast leder till en äcklig och bränd smak, blev atomizern kopplat till en rök-maskin i vilken ångan fångades och testades.

Resultatet av testen visade att höga nivåer av aldehyd bara producerades i ”dry puff” tillstånd. Under vanliga tillstånd fanns det bara väldigt låga nivåer av aldehyd.

Se undersökningen här

 

Undersökning 4

4. E-cigarett bruk i förtiden och rökstopps-beteende i framtiden: En populationsbaserad studie

Wael K. Al-Delaimy, MD, PhD; Mark G. Myers, PhD; Eric C. Leas, MPH; David R. Strong, PhD and Richard Hofstetter, PhD

Denna studie verkar inte vara positivt inställd emot rökare som använder E-cigaretter för att sluta röka men den säger mycket om den dåliga vetenskapen som används för att göra propaganda och för att skrämma i medierna och bland hälsovårdspersonal. Som beskriven av Dr. Siegel här så var studien inte allt det den påstod att vara. Nästan två tredjedelar av deltagarna blev kastade ut ur undersökningen, alla som visste bara lite om vad en E-cigarett är fick inte vara med. Detta var dock det minsta problemet med studien.

Det största problemet med undersökningen var att den litade på deltagarna att själv välja om de ville vara med i gruppen med eller utan E-cigaretter. På så sätt skapade man en stor fördom som avsiktligt visade att E-cigarett brukare har svårare att sluta med traditionell tobak.

Var och en som gör en ensidig undersökning om E-cigaretter skulle tänka på att det kommer alltid finnas någon E-cigarett anhängare som granskar arbetet och kallar det för vad det är: dåligt.

Se undersökningen här

 

Undersökning 5

5. Kika igenom dimman: En systematisk genomgång av vad kemin av smittämnen i E-cigaretter säger om hälsorisken

Igor Burstyn

Denna studie av Igor Burstyn som kom ut i januari 2014 tittar på alla virkningar av kemikalierna i E-cigaretter och varken vi (eller de omkring oss) skulle vara oroade över att frivilligt eller ofrivilligt vara utsatt för dem eller inte. Som med alla typer av kemikalier rekommenderar studien att man håller koll på de allmänna hälsokonditionerna av dem som blir utsatta för kemikalierna i E-cigaretter medans de negativa virkningar skulle hållas så låga som möjligt.

Burstyn framhäver också att det verkar vara så att det är betydligt mindre allvarligt att vara omkring någon som brukar en E-cigarett än att ånga själv.

Se undersökningen här

 

Undersökning 6

6. Säkerhetsevaluering och riskvärdering av elektroniska cigaretter som alternativ till tobakscigaretter: En systematisk genomgång

Konstantinos E. Farsalinos och Riccardo Polosa

Denna genomgång utförd av Farsalinos och Polosa tittar på bestående bevis innan publikationen i april 2014.

Baserat på 114 av de 452 studierna de hittade, examinerade de två doktorerna informationer och referenser angående hälsan, bruket och effekterna av både bruk av elektroniska cigaretter och rökning av tobakscigaretter. Båda två fastställde att de många varianterna av E-cigaretter skulle upprätthålla en högre grad av tillgänglighet i jämförelse med tobakscigaretter och att brukarna skulle ha rätten till att göra ett informerat beslut baserat på nuvarande och framtida forskning.

Både Farsalinos och Polosa framhäver att E-cigaretter har möjligheten till ”att rädda miljoner av liv och reducera bördan av rökningsrelaterade sjukdomar i hela världen.”

Se undersökningen här

 

Undersökning 7

7. Argument för att E-cigaretter minskar tobaksrelaterade skador

Joel L. Nitzkin

I hans publikation från juni 2014 tar Joel Nitzkin en titt på rollen E-cigaretten spelar i formeringen av en policy för minskning av tobaksrelaterade skador (tobacco harm reduction). Nitzkin menar att minskning av tobaksrelaterade skador är ett realistiskt tillägg till den nuvarande tobakskontrollpolicyn och att det är viktigt för rökare som har svårt med att sluta röka på traditionellt sätt. Några rökare är inte heller villiga att sluta men vid att göra E-cigaretten tillgänglig skapar man fler möjligheter för att minska sjukdomar, skador och dödsfall.

Se undersökningen här

 

Undersökning 8

8. E-cigaretter: Metodiska och ideologiska problem och forskningsprioriteter

Jean-Francois Etter

Professor Etter tittar på de metodiska och ideologiska problem som finns inom forskningar i området idag. Testningsmetoder måste utvecklas lika snabbt som teknologin vad gäller E-cigaretter. Många ångare vet att deras nuvarande utrustning kommer vara ”out-dated” om några månader och Etter framhäver att långvariga studier är viktiga men man måste förstå att de också kommer vara ”out-dated” när de publiceras. För att övervinna det måste forskningen bedrivas snabbt och effektivt.

Etter poängterar att vid att inte erkänna att E-cigaretter bara behöver vara säkrare än traditionella cigaretter och inte helt säkra skapar man en negativ inställning till produkter som reducerar riskerna av rökning. Framhållandet av de negativa aspekterna av E-cigaretter av hälsovårdsförvaltningen, medierna och tobakskontrollen avspeglar inte alltid de verkliga resultaten av forskningen.

Avslutningsvis ber Etter alla tillsynsmyndigheter att ta hänsyn till de oundvikliga konsekvenserna av överdriven reglering.

Se undersökningen här

 

Undersökning 9

9. Etiska problem som uppstår vid ett förbjud av elektroniska produkter med nikotin

Wayne Hall, Coral Gartner och Cynthia Forlini

Denna undersökning tittar på de etiska aspekterna av att förbjuda E-cigaretter. Förbjud gör det omöjligt för ångare och rökare att välja en mindre skadlig produkt medans de ofta ineffektiva terapierna för nikotinersättning är fritt tillgängliga. Dessa förbjud uppmuntrar rökare oavsiktligt att fortsätta röka och tar ett alternativ som kan minskar skador ifrån dem. Genom att undgå förbjud och istället reglera mindre skadliga nikotinprodukter på ett förnuftigt sätt kommer länder ha det enklare att reducera rökningsrelaterade skador bland vuxna och unga.

Se undersökningen här

 

Undersökning 10

10. Effekter av rökningsabstinens och reduktion i astmatiska rökare efter byte till elektroniska cigaretter: Bevis för skadereversering

Riccardo Polosa, Jaymin Morjaria, Pasquale Caponnetto, Massimo Caruso, Simona Strano, Eliana Battaglia och Christina Russo

En stor del av befolkningen drabbas av astma och sjukdomen blir försvårad av rökning eller genom att vara omkring rökare. Denna studie visar att folk som drabbas av astma kan vid att bruka en E-cigarett reducera deras cigarettförbrukning vilket kan hjälpa dem med att reducera astmarelaterade komplikationer. Det positiva resultatet från denna studie lede forskare till att rekommendera stora, kontrollerade experiment för att bekräfta observationerna vidare.

Se undersökningen här

 

Undersökning 11 

11. ASSI (Anti-Smoking & Science Inventory) – Värdering av ASSS och ASSED

Pastor Jack Kearney

Pastor Kearney är en välkänd beroendeprofessor och certifierad rökstopps vägledare som stödjer minskningen av tobaksrelaterade skador och bruk av E-cigaretter. Han uppfann denna värdering som hjälper den vanliga människan att identifiera någon som är påverkad av en allvarlig psykisk sjukdom som man tidigare trodde var ANTZ (Anti-Nicotin and Tobacco Zealot). Genom extensiv dataanalys har man upptäckt att ANTZ är en sjukdom med många olika grader. ANTZ har sedan dess fått två olika namn: ASSS (Anti-Smoking & Science Syndrome) och ASSEDD (Anti-Smoking & Science, Educationally Deprived Disorder). Båda har att göra med att vara paniskt emot rökning och tobak. Med denna värdering kan man genom att svara på en rad frågor värdera om man är en av de personerna som drabbas av sjukdomen.

Se undersökningen här

 

Undersökning 12

12. Elektroniska cigaretter minskar antibakteriellt och antiviralt försvar i lungan på en mus

Thomas E. Sussan, Sachin Gajghate, Rajesh K. Thimmulappa, Jinfang Ma, Jung-Hyun Kim, Kuladeep Sudini, Nicola Consolini, Stephania A. Cormier, Slawo Lomnicki, Farhana Hasan, Andrew Pekosz, Shyam Biswal

Denna undersökning har getts ut många gånger på så kallade ”clickbait” hemsidor såväl som i välkända medier. Den skapade oro bland ångare och rökare, speciellt sådana som har haft problem med COPD. Men när man kolla lite intensivare på metodiken och resultaten så blir det tydligt att studien innehåller väldigt få informationer som är relevanta för rökare – eller för människor om man så vill. En sak som undersökningen dock bekräftar är att E-cigaretter faktiskt är mindre skadliga för människor.

Dr. Farsalinos adresserade oron omkring studien och berättade att den enda slutsatsen man kan dra från denna undersökning är att E-cigaretter bara borde användas av rökare. Alla andra slutsatser omkring virkningen av E-cigarett bruk hos COPD patienter är enligt honom fullständigt irrelevanta.

Se undersökningen här

 

Undersökning 13

13. Jämförelse av effekten som E-cigarett ånga och cigarettrök har på kvaliteten av inomhusluft

McAuley, TR1; Hopke, PK.; Zhao, J. och Babaian S.

2012 fanns det en av de första studierna som tittade på kvalitetsskillnader av inomhusluft mellan ånga och rök. Denna studie är viktig eftersom den framhäver att vi även för tre år sedan kunde fastställa att det är väldigt lite ånga som stannar kvar i luften, vilket indikerar ingen hälsorisk alls. Tobaksröken i luften skapar däremot en mycket större risk. Det behövs flera studier som denna för att bekräfta igen att ångan inte är skadlig för omgivningen av en ångare.

Se undersökningen här

 

Undersökning 14

14.  Virkningen av smaksbeskrivelser på E-cigarett intressen av inte-rökande tonåringar och rökande vuxna

Saul Shiffman, PhD; Mark A. Sembower, MS; Janine L. Pillitteri, PhD; Karen K. Gerlach, PhD, MPH1 och Joseph G. Gitchell, BA

Ångare vet att smak spelar en stor roll vad gäller E-cigaretter. Vi vet också att vi konstant är under granskning av dem som vill påstå att producenter marknadsför till barn genom att framställa godissmaker eller andra söta smaker. Denna undersökning visar att inte-rökande tonåringar är mindre intresserad av smakerna än vuxna rökare. Intressen bland båda grupper var relativt låg men i den vuxna rökargruppen blev intressen i hög grad påverkad av E-juice smakerna.

Se underökningen här

 

Undersökning 15

15. Effektiviteten av den elektroniska cigaretten: En åtta veckor lång, flamländsk studie med en uppföljning efter sex månader angående minskning av rökandet, längtan samt fördelar och klagomål

Karolien Adriaens, Dinska Van Gucht, Paul Declerck och Frank Baeyens

Denna undersökning testade en rad avgörande faktorer i processen av rökstoppet över åtta veckor med två grupper av E-cigarett brukare och en kontrollgrupp. Studien visade att den andra generationen av E-cigaretter var mycket effektiv vad gäller minskning av cigarettkrävandet och abstinensbesvär. Nästan hälften av deltagarna avstod från traditionell tobak i minst sex månader efter de åtta veckorna.

Som vid andra mindre studier så uppmuntrar forskarna att repeterar experimentet på en större skala för att bekräfta resultatet.

Se undersökningen här

 

Undersökning 16

16. Stigmatisering och etiken av hälsovården: Inte kan vi utan borde vi?

Bayer, R.

Se undersökningen här

Och..

 

Undersökning 17 

17. Rökning, stigmatisering och tobaks ”denormalisering”: Ytterligare reflektioner över bruket av stigmatisering som hälsovårdsverktyg. Ett reportage om samhällsvetenskap och medicinisk stigmatisering, fördomar och diskriminering

Bell, K.; Salmon, A.; Bowers, M.; Bell, J. och McCullough, L.

Även om dessa studier som blev publicerade tillbaka i 2008 och 2010 inte handlar om E-cigaretter så var dock de flesta ångare rökare någon gång. När man stödjer E-cigaretter så är det viktigt att inte stigmatisera rökare för deras val att röka eller deras ovilja att sluta. Genom att demonisera rökare (eller ångare) finns det alltid risken för att avskräcka folk från att ta informerade beslut omkring deras hälsa och omgivning. Hälsovårdsfunktionärer borde också vara opartiska och inte bete sig dömande. Om de stanna positiva och uppmuntrande medans de ger bra information kunde de hjälpa fler rökare att byta till E-cigaretter.

Se undersökningen här

 

Undersökning 18

18. Rökning i England, Smoking Toolkit studien

Smoking in England

Smoking Toolkit studien är en viktig källa av information som varje ångare skulle följa. De har samlat data sedan 2006 och hittills fått över 180.000 svar från rökare och ex-rökare. Deras nyaste publikation från maj 2015 visar en tydlig minskning av rökning men också en minskning i användning av NRT produkter (Nicotin Replacement Therapy).

Bruket av elektroniska cigaretter har nått en höjdpunkt i februari 2015 och överträffade både fritt tillgängliga och receptbelagda NRT produkter såväl som rökstopps tjänster som erbjuds av NHS. Denna data är lovande för rökare som skulle vilja reducera skador och visar att E-cigaretter är en realistisk och populär möjlighet. Detta gör det också svårare att argumentera att E-cigaretter inte hjälper med att sluta röka tobakscigaretter.

Se undersökningen här

 

Undersökning 19

19. Bruket av elektroniska cigaretter bland vuxna i Storbritannien

Action on Smoking and Health

Maj 2015 gav oss ännu mer lovande data från ASH. I 2014 fanns det 2,1 miljoner E-cigarett brukare och det visade sig nu att antalet ökade med ytterligare en halv miljon. Resultaten visar att de flesta rökare använder E-cigaretter för att minska mängden av cigaretter de röker eller för att sluta helt. Data visar också att de 2,6 miljoner brittiska vuxna som använder E-cigaretter är nuvarande eller tidigare rökare. Vad är lite oroväckande är att procenttalet av nuvarande rökare som använder E-cigaretter stannade på 17.6% mellan 2014 och 2015. Detta kunde visa att olika skrämkampanjer fungerar och att de får rökare att vara tveksamma med att byta från vanliga cigaretter till E-cigaretter.

Se undersökningen här

 

Undersökning 20

20. Nikotinnivåer och förekommande av utvalda från tobak härstammande toxiner i E-juice med tobaksmak

Konstantinos E. Farsalinos, I. Gene Gillman, Matt S. Melvin, Amelia R. Paolantonio, Wendy J. Gardow, Kathy E. Humphries, Sherri E. Brown, Konstantinos Poulas och Vassilis Voudris

Dr. Farsalinos och hans team testade 21 prov av E-juice och jämförde dem med kemikalierna som finns i tobaksprodukter. Även om hans studie bevisar att E-juice inte är fri från möjligen skadliga kemikalier lika dem som finns i tobaksprodukter och att e-juice som innehåller större koncentrationer av naturligt utvunna tobak kan resultera i högre exponering så visar den dock också att E-juice innehåller mycket lägre nivåer av TSNAer och nitrater vilket gör dem mindre skadliga än tobaksprodukter.

Denna undersökning är lovande vad gäller att kunna fastställa risken ångare är utsatta i jämförelsen men rökare men det är fortfarande nödvändigt att utföra fler undersökningar för att verifiera det som vi har vetat i många år nu – att elektroniska cigaretter är mycket mindre skadliga än tobakscigaretter.

Se undersökningen här

 

Och till slutet:

En av de mest frustrerande saker vi har fått höra (igen och igen) är att man bara inte vet om E-cigaretter är säkra.

Dessa studier här är dock bara en liten del av undersökningar om E-cigaretter som finns där ute. Och även om E-cigaretter kanske inte är säkra så visar studierna dock att de är säkrare än tobakscigaretter. Forskare tror faktiskt att de är rund 95 % säkrare. Så nästa gång du hör någon säga någonting negativt om E-cigaretter hänvisar dem till några studier. 

#E-cigaretter
Posted in: E-Cigaretter
2017-06-12