Chat with us, powered by LiveChat

Snabb leverans

Alltid fri frakt

4,7 stjärnor på Trustpilot

TPD (tobaksdirektivet) - Nya regler för E-cigaretter

TPD (tobaksdirektivet) - Nya regler för E-cigaretter

TPD (tobaksdirektivet) - Nya regler för E-cigaretter

TPD (tobaksdirektivet) - Vad gäller för det nya regelverket för E-cigaretter i Sverige?

 

Det är många som har pratat om och uttalat sig angående det ändringarna som kommer att ske vad det gäller TPD (tobaksdirektivet) och E-cigaretter den senaste tiden. Anledningen till det är att den svenska regeringen den andra mars i år lade fram en propositionen angående TPD (tobaksdirektivet) bestämmelser om E-cigaretter. TPD (tobaksdirektivet) står ursprungligen för Tobacco Product Directive och är en samling av lagar och regler som gäller handel och användandet av tobaksprodukter. TPD (tobaksdirektivet) är ett direktiv som togs fram 2001 av EU och är något som alla medlemsländerna ska sträva efter. Det som är intressant för oss och alla andra som röker E-cigaretter är att 2001 knappt fanns några E-cigarettprodukter på marknaden och det togs därför ej något beslut angående detta vad som skall gälla för dessa produkter under TPD-lagen.EU bestämmer vad som gäller kring TPD

Det som har lagts fram i år är alltså en proposition (Genomförande av tobaksproduktdirektivets bestämmelser om e-cigaretter 2016/17:132). I propositionen lämnas förslag till de lagändringar som behövs för att genomföra bestämmelserna om elektroniska cigaretter i EU:s tobaksproduktdirektiv (2014/40/EU). 

Sammanfattning av TPD (tobaksdirektivet)

För att göra det enkelt för er som konsumenter har vi tagit fram en sammanfattning, där vi sammanfattar vad detta nya regelverk angående TPD (tobaksdirektivet) kommer innebära för er som konsumenter. Vi hoppas att detta kommer vara nyttigt för er och göra det enklare för er att få en överblick om hur detta kommer påverka er. Det kan vara viktigt att börja tänka på detta och förstå att detta kommer innebära en del ändringar i sortiment och att produkterna kommer behandlas som alla andra produkter som innehåller nikotin.

TPD (tobaksdirektivet) - Man som funderar vad som gäller angående det nya regelverket

 

Här nedan följer några punkter som lagändringen innefattar:

 • Reglerna gäller alla vejp-produkter, eller delar av produkter som innehåller eller kan innehålla nikotin.

 • Maxvolym för e-juiceflaskor med nikotin kommer vara 10 milliliter.

 • Max nikotinstyrka är satt till 20mg/ml

 • Tankar, patroner och flaskor skall vara barnsäkra, påfyllning skall kunna ske utan läckage och behållarna skall vara skyddade mot skada

 • Produkter skall ha en bipacksedel med information enligt direktivet. Flaskor och förfyllda patroner/tankar skall ha en innehållsförteckning och en lagstadgad varningstext.

 • Vejpprodukter måste registreras hos myndigheterna sex månader innan de får släppas för försäljning. För att godkännas skall detaljerad information om innehåll, utsläppstester och toxikologisk information bifogas

 • Mottagande myndighet får ta ut en avgift för registreringen

 • Betald reklam/marknadsföring för vejpprodukter är inte tillåten

 • En 18-års gräns på alla produkter

 • Produkterna måste förses med varningar som vi känner från cigaretter

 • Produkterna måste vara registrerade hos Folkhälsomyndigheterna i Sverige. Elekcig AB registrerar produkterna i EU CEG databasen nu så att vi ser till att det alltid finns bra produkter att sälja och ser till att vi vidhåller ett stort sortiment

 • Reglerna träder i kraft 1 juli 2017

 • Produkter som är marknadsfört eller producerat innan den 1 juli 2017 kan säljas fram till 1 januari 2018

 

Reglerna angående TPD (tobaksdirektivet) i Sverige kommer att träda i kraft 1 juli 2017.

 

Läs mer om TPD och genomförandet av tobaksproduktdirektivets bestämmelser om e-cigaretter här & läs hela EU-direktivet här

#E-cigaretter
Posted in: E-Cigaretter
2017-04-28