Chat with us, powered by LiveChat

Snabb leverans

Alltid fri frakt

4,7 stjärnor på Trustpilot

Är vaping dåligt för dig?

Är vaping dåligt för dig?

Är vaping dåligt för dig?

Är vaping dåligt för dig?

Det är inte enkelt, men det finns tillräckligt med information som kan hjälpa dig att välja

Är vaping dåligt för dig? Beroende på vad du läser kanske du tror att vaping är lika säkert som att andas in ren luft, eller att det är lika illa som att röka cigaretter. Ingen av dessa saker stämmer förstås. Sanningen är mer nyanserad än så, men den ligger inte i mitten heller.

När vi bedömer riskerna med vaping tittar vi vanligtvis på relativ risk. Vi jämför vaping med rökning, vilket är vanligtvis vad vejpare gör innan de börjar använda e-cigaretter. Det är inte så rimligt att jämföra vaping med ren luft, eftersom de flesta vejpare skulle istället röka om vaping inte existerade.

Det betyder dock inte att vi inte borde försöka lära oss om de specifika riskerna med vaping. Om det finns dolda faror i e-cigaretter, skulle de flesta vejpare vilja veta vilka de är. Kanske kan produkterna modifieras för att undvika potentiella hälsorisker, eller kanske kan rökare hitta en ännu säkrare källa till nikotin som rökfri tobak.

Låt oss titta på hur vaping påverkar områden i kroppen som har skadats av rökning och undersöka bevisen för potentiella sjukdomsutfall.

 

Vaping lungor 

Är vaping dåligt för dina lungor?

Att röka cigaretter orsakar kända skador på lungorna. Långvarig inandning av brinnande tobak kan leda till lung- och matstrupscancer och till en rad dödliga lungsjukdomar som emfysem, kronisk bronkit och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).

Rök angriper lungorna på flera sätt. Den innehåller tusentals kemikalier, varav över 70 är kända cancerframkallande ämnen. Den innehåller också partiklar - fina bitar av bränd tobak - som samlas djupt i lungorna, där de kan sätta sig in i vävnaden. Vaping däremot producerar INTE kända cancerframkallande ämnen i mängder som är tillräckligt stora för att kunna betraktas som verklig hälsorisk och innehåller inte fasta partiklar som rök.

Dessutom orsakar inhalerad rök strukturella och funktionella skador inuti lungorna. Det giftiga förbränningsmaterialet påverkar delar av lungorna som cilier och bronkioler och kan leda till nedsatt funktion. Och en rökares lungor börjar producera mer slem, som inte rensar ordentligt längre. Det är detta som orsakar emfysem och kronisk bronkit.

Popcornlunga är ett skrämmande tillstånd, men hittills har ingen vejpare diagnostiserats med denna sjukdom.

Ångan från e-cigaretter är inte rök. För närvarande finns det inga bevis för att inandning av en blandning av propylenglykol och vegetabiliskt glycerin orsakar några långvariga skador. Det kan dock finnas risker med att inhalera vissa aromer. Det finns smakämnen, som hittats i vissa e-vätskor, som har kunnat kopplas till ett tillstånd som kallas bronkiolit obliterans eller popcornlunga. Dessa kemikalier - diacetyl och acetylpropionyl - är förmodligen orsaken till flera fall av popcornlunga på vissa aromfabriker, där arbetare hade andats in stora mängder av dessa ämnen i pulverform.

Popcornlunga är ett skrämmande tillstånd, men hittills har ingen vejpare diagnostiserats med denna sjukdom. Dessutom innehåller cigarettrök mycket mer av dessa kemikalier än ånga från e-cigarett, ändå finns det inte heller några kända fall av att rökare fått bronkiolit obliterans.

 

 

Är vaping dåligt för ditt hjärta och cirkulationssystem?

Rökning är förödande för kardiovaskulära systemet. Den gör att det i artärernas väggar bildas en vaxartad substans kallad plack, som i sin tur hårdnar och orsakar ateroskleros, dvs förtjockad kärlvägg. Detta kan orsaka hjärtattacker och stroke.

Kolmonoxid i rök försämrar blodets förmåga att ta upp syre, vilket tvingar hjärtat att slå hårdare för att förse organen. Organen, inklusive hjärtat, kan själva skadas av dålig cirkulation. Rök ökar dessutom blodets benägenhet att koagulera, vilket ökar risken för kardiovaskulära sjukdomar.

Cigaretter orsakar för tidig död hos ungefär hälften av regelbundna rökare.

Bortsett från att nikotinet i e-cigaretter kan tillfälligt öka hjärtfrekvensen och blodtrycket är det osannolikt att vaping skulle orsaka någon av skadorna som rökning orsakar på hjärtat och cirkulationssystemet. Den innehåller ingen av de giftiga beståndsdelarna som gör rök så skadligt för blodkärlen och organen. Och ånga innehåller ingen kolmonoxid.

Det kan finnas risker med att bruka nikotin (diskuteras nedan) för personer med hjärtsjukdomar. Men det går inte att jämföra den lilla risken med nikotinbruk med de enorma skadorna på hjärtat och dess artärer som rökning orsakar. Vaping har inte dessa risker.

Cancer

 

Kan vaping orsaka cancer?

En undersökning som genomfördes förra året av forskare från British American Tobacco och publicerades i tidskriften Mutation Research, granskade både ånga från e-cigarett och cigarettrök för att se om de kan orsaka cellmutationer i bakterier. Rök orsakade mutationer och var dessutom giftig för bakterierna, medan ånga var varken mutagen eller giftig.

Det är inte ett absolut bevis, men en mycket bra indikation på att ånga sannolikt inte är cancerframkallande. Trots de många nyheterna om småskaliga studier så har alla toxiner som finns i ånga från e-cigarett har dessutom hittats i mycket små mängder. Våra kroppar har till en viss grad försvar mot cancerframkallande toxiner och det är välkänt att små exponeringar för toxiner ofta inte är farligt.

Många människor, däribland vissa läkare, har den felaktiga uppfattningen att nikotin orsakar cancer.

I Royal College of Physicians rapport om e-cigaretter påpekas det att "Under normala användningsförhållanden är toxinhalter i inhalerad ånga från e-cigarett troligen långt under föreskrivna gränsvärden för yrkesexponering, i vilket fall betydande långvariga skador är osannolika.”

En nyligen genomförd studie av Cancer Research UK drog slutsatsen att långvarig vaping (men inte vaping och rökning tillsammans) "kan kopplas till väsentligt reducerade nivåer av uppmätta cancerframkallande ämnen och toxiner i förhållande till rökning av enbart brännbara cigaretter."

För närvarande finns det inget bevis som tyder på att vaping - med eller utan nikotin - orsakar cancer.

 

Gravid

 

Är vaping dåligt för gravida eller tonåringar?

Vilka risker det innebär att bruka nikotin under graviditet är inte helt klart. Det är möjligt att det medför risk för barnets utveckling efter födseln. Rökning är dock definitivt skadligt för både barn och mamma. Även om det troligt är bäst att helt och hållet avhålla sig från nikotin under graviditeten finns det ingen tvekan om att vaping är ett bättre val om man måste välja.

Tonåringar förtjänar, precis som vuxna, ärlig information om de val de gör.

Risken för att nikotin kan påverka kognitiv utveckling i tonårshjärnan basuneras ut av anti-vaping-aktivister. Men sanningen är den att risken är baserad på studier på gnagare och kan förmodligen inte helt — eller alls — överföras till mänsklig hjärna.

Vi rekommenderar inte att tonåringar vejpar - inte minst för att det är olagligt. Men som i alla situationer är det snudd på brottsligt att tala om för alla att vaping inte är bättre än att röka. Tonåringar förtjänar, precis som vuxna, ärlig information om de val de gör. Att neka denna information är inte bättre än att tala om för dem att användning av kondomer inte minskar avsevärt risken för graviditet och sexuellt överförbara sjukdomar vid sex.

 Nikotin

 

Är nikotin farligt eller beroendeframkallande?

Nikotin är förmodligen ofarligt för de flesta. Det orsakar tillfälligt ökad hjärtfrekvens och högt blodtryck eftersom det sammandrar blodkärlen när det tas upp av kroppen. Detta gör förmodligen vaping – eller alla former av nikotinbruk – till ett dåligt val för personer med allvarlig hjärtsjukdom. Som det diskuterats ovan bör gravida troligen också undvika att bruka nikotin. Men mångåriga studier av nikotinersättningsterapi och svenska snusanvändare visar att nikotin utan förbränning medför ingen märkbar risk för hjärtsjukdomar eller stroke.

Många människor, inklusive vissa läkare, har en felaktig uppfattning om att nikotin orsakar cancer. Det är helt enkelt inte sant. Även om det finns några bevis för att nikotin kan främja tillväxten av vissa tumörer, finns det inget bevis för att nikotin i sig orsakar cancer.

Den aktuella uppfattningen är att nikotin i sig i värsta fall är svagt beroendeframkallande.

Nikotin kan vara beroendeframkallande, även om det är mycket tveksamt. Rökare får en fribas-explosion av nikotin i hjärnan, i kombination med andra substanser som ökar nikotinets beroendeframkallande potential. Andra former av konsumtion, som nikotinersättningsterapi eller rökfri tobak, släpper drogen långsamt in i kroppen.

Den aktuella uppfattningen är att nikotin i sig i värsta fall är svagt beroendeframkallande. Det finns ingen anledning att tro att nikotin i e-cigaretter är mer beroendeframkallande än nikotinplåster eller nikotintuggummi. Enligt Jean-Francois Etter och Thomas Eissenberg kan e-cigaretter vara “lika eller mindre beroendeframkallande än nikotintuggummin, som i sin tur inte är särskilt beroendeframkallande”

 

 

Varför alla dessa skräckhistorier om vaping?

Vaping har många ivriga fiender. De hängivna nikotinfientliga förbudsanhängarna i tobakskontrollrörelsen har smittat nästan hela den amerikanska hälsovården och de är inte intresserade av att höra något bra om ett revolutionärt konsumentdrivet svar på farorna med rökning. När en tidning eller TV-kanal gör ett reportage om vaping, brukar de hitta en av dessa abstinens-fanatiker för vägledning och kommentarer.

En grupp franska forskare fann nyligen att studier som drar slutsatser får mycket bättre täckning i pressen än uppföljningsstudier som kastar omkull dessa slutsatser. Nyhetsmedierna gillar studier som gör högljudda påståenden. Det är ett problem för vaping, eftersom den vetenskapliga litteraturen är full av småskaliga studier som "bevisar" saker om vaping som antingen spelar ingen roll i det verkliga livet, eller som senare visar sig vara felaktiga. Forskningen påverkas dessutom ofta av finansieringskällor som vill ha dåliga resultat.

Vi förstår riskerna och fördelarna genom att titta på övergripande vetenskaplig samstämmighet

Dessutom tenderar författare att göra högljudda påståenden om vad deras studier visar, universitetens pressmeddelanden gillar att förstora det sensationella och okritiska reportrar är ovilliga att söka efter andra åsikter. Tidningar bryr sig inte om det faktum att det kan sakna betydelse om celler, som är isolerade i en petriskål, blir inflammerade (eller dödade) när de blir täckta av e-vätska. De inser inte - även om de borde undersöka och ta reda på det! - att nästan allt dödar celler i en petriskål.

"Vaping kan vara lika farligt som att röka", låter rubriken. Det finns inga fakta som stödjer detta, men ingen tidning vill publicera artikel med en rubrik som "Vaping orsakar inflammation i isolerade celler i en petriskål." Vi förstår riskerna och fördelarna genom att titta på övergripande vetenskaplig samstämmighet, inte enskilda studier som visar på en möjlig negativ effekt.

Det bästa sättet att förstå vetenskapen om vaping är därför att läsa de grundliga genomgångarna av ämnena, som Royal College of Physicians (RCP) rapport. RCP tittade på all tillgänglig vetenskaplig litteratur om vaping och jämförde upptäckter i många mindre studier genom att sätta informationen i ett bredare perspektiv än någon enskild studie kunde. Det finns visserligen många positiva mindre studier om vaping, men RCP-rapporten bryter ner all information och samlar den i ett vettigt format.

 

Är vaping dåligt för dig?

 

Är vaping dåligt för din hälsa?

Cigaretter orsakar för tidig död hos ungefär hälften av regelbundna rökare. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) uppger att mer än 450 000 amerikaner dör varje år av rökrelaterade orsaker. Över hela världen är det ungefär sex miljoner. Många fler miljoner lider av smärtor eller till och med funktionsnedsättning orsakade av rökning.

Eftersom nästan alla vejpare har tillhört skaran av regelbundna rökare, kan det vara svårt att åtskilja eventuella problem som finns. Men vi kan inte titta på vaping nu och peka på någon känd hälsorisk utöver torr mun och smärre faror som nikotin medför och som kan undvikas.

Det finns inga bevis för att vaping orsakar allvarliga hälsoproblem.

I Sverige, där många vuxna använder snus (fuktig tobaksprodukt för oralt bruk), ser vi bevis för att nikotin i sig har låg skadepotential. Sverige har lägsta antal rökningsrelaterade sjukdomsfall i västvärlden. Riksomfattande studier visar utan tvivel att det långvariga snusbruket medför nästan ingen risk. På samma sätt erkänner även FDA att långvarig användning av produkter avsedda för nikotinersättningsterapi (NRT) såsom nikotingummi och plåster är ofarligt - eller till och med troligen beroendeframkallande.

Slutsatsen är att rökning är mycket, mycket dåligt för dig och alla nikotinprodukter som eliminerar de kända farorna med inandning av förbränt växtmaterial kan bara betraktas som en stor förbättring. Vi vet att rökning orsakar cancer, hjärtsjukdomar och allvarliga lungskador. Det finns inga bevis för att vaping orsakar allvarliga hälsoproblem.

Den vetenskapliga samstämmigheten just nu är att vaping troligtvis inte är farligt för din hälsa. Och om alternativet är att röka cigaretter är den ett mycket bättre val.

#E-cigaretter , #Hälsa
Posted in: E-CigaretterHälsa
2018-03-18