Chat with us, powered by LiveChat

Snabb leverans

Alltid fri frakt

4,7 stjärnor på Trustpilot

Vaping ger mindre än 1% cancerrisk jämfört med tobaksrök

Vaping ger mindre än 1% cancerrisk jämfört med tobaksrök

Vaping ger mindre än 1% cancerrisk jämfört med tobaksrök

En ny studie har visat att vaping vid normala styrkenivåer inte alls medför samma cancerrisk som inandning av tobaksrök medför. Den publicerades förra veckan i tidningen Tobacco Control.

Dr William Stephens, vid University of St Andrews i Skottland, uppmätte cancerpotentialen hos olika typer av ånga, upphettad tobak och tobaksprodukter genom att använda publicerade kemiska analyser av utsläpp. Han tänkte sedan ut en metod för att återge mätningar av ånga och rök i gemensamma enheter. Detta möjliggjorde en bättre jämförelse av risk.

Den senaste månaden har fört med sig många goda nyheter för amerikanska vejpare – kanske fler goda nyheter på kort tid än någonsin tidigare.

Även om han förklarar att användning av vapingprodukter med extremt hög styrka (med andra ord, med torra riv) producerar höga halter av aldehyder – vilket vi redan visste – är risken för cancer vid vaping, när man använder e-cigaretter korrekt, mindre än en procent av risken från rökning. Faktum är att risken för cancer från vaping är nästan lika låg som risken från nikotinavvänjningsprodukter, såsom nikotingummi eller plåster.

"Denna studie borde undanröja alla tvivel inom tobakskontrollrörelsen om huruvida vaping betydligt minskar hälsorisken jämfört med rökning," skriver Dr. Michael Siegel vid Boston University. "Många anti-tobak-grupper och hälsovårdsinstitutioner har upprepade gånger påstått att vaping inte är mindre farligt än att röka, men detta påstående är felaktigt, och den aktuella studien stärker det redan starka beviset för att vaping är flera storleksordningar säkrare än att röka.”

Prof. Glantz: vem bryr sig om cancer?

Grattis till professor Stanton Glantz från University of California-San Francisco för att han erkänner existensen av denna extremt uppmuntrande studie. Han borde skämmas för att avsiktligt vilseleda läsare på sin blogg genom att begrava de goda nyheterna och istället sälja sina älskade "alternativa fakta".

"Den här analysen ignorerar det faktum att cancer “bara" står för cirka 1/3 av tobaksrelaterade dödsfall,” skriver Glantz. "De flesta dör av hjärt- och kärlsjukdomar, metabola sjukdomar och icke-cancer lungsjukdomar. Bevisen hittills tyder på att e-cigaretter medför ökad risk för dessa tillstånd, särskilt på grund av de ultrafina partiklarna de levererar.

"Alla studier av riskerna med användning av e-cigaretter måste också ta hänsyn till effekterna på befolkningen, särskilt det faktum att de expanderar nikotinmarknaden genom att locka barn och hindra vuxna rökare från att sluta röka."

Ultrafina partiklar är det som medför risk för kardiovaskulära sjukdomar vid rökning, eftersom partiklarna är fasta och består av förbränningsmaterial. Partiklar i ångan från e-cigaretter är flytande och absorberas av vävnaden i halsen, matstrupen och lungorna. Det finns inga bevis för att flytande partiklar kan sätta sig i lungorna eller artärer och ha samma slags effekter som de fasta har.

Men det är en teori som Prof. Glantz sedan länge framfört. Han håller fast vid den, trots att ingen annan forskare har bekräftat denna "fara", och ingen annan ens nämner den, utom hälsovårdsinstitutioner och politiker som rådfrågar prof. Glantz och hans stallbröder vid UCSF.

Påståendet att vaping "hindrar många vuxna rökare från att sluta röka" kommer från hans egen "meta-analys" från 2016 av befintlig litteratur kring att sluta vejpa/röka. Denna allmänt kritiserade (av bland andra Ann McNeill och Peter HajekClive Bates och Carl Phillips) övning i datatortyr har redan mestadels glömts bort.

Dr. Konstantinos Farsalinos har nyligen tagit upp Glantz’ blogginlägg. "Detta ofattbara uttalande är inte bara omänskligt, utan det är också helt okunnigt och är i motsats till all tillgänglig data", skriver kardiologen. Han fördömer Glantz’ nonchalanta avfärdning av betydelsen av att rökare minskar risken för cancer genom att vejpa och förklarar att "Minskningar av lungsjukdomar och cancerfall kommer att förebygga fler dödsfall jämfört med minskningar av kardiovaskulära/metabola sjukdomar.

 

Bra veckor för vaping

Några riktigt bra veckor för vejpare

Den senaste månaden har fört med sig många goda nyheter för amerikanska vejpare – kanske fler goda nyheter på kort tid än någonsin tidigare. FDA har skjutit upp PMTA-tidsfristen fastställd till 2018 och beslutat att ompröva nikotin, rökning och vaping på ett sakligt sätt. En högkvalitativ studie av folkräkningsuppgifter visar att vaping definitivt hjälper rökare att sluta röka (förlåt, prof. Glantz). Vejpare har hjälpt till med att samla in tillräckligt många underskrifter för att häva förbudet mot smaksatt e-vätska i San Francisco.

Och nu har vi konkret bevis för att en av de största riskerna med rökning praktiskt taget inte existerar vid vaping. Vilka bra veckor! Låt oss hoppas att lite av positiviteten färgar av sig på Indien och Australien som står inför några riktiga utmaningar.

#E-cigaretter , #Hälsa
Posted in: Hälsa
2017-09-05