Chat with us, powered by LiveChat

Snabb leverans

Alltid fri frakt

4,7 stjärnor på Trustpilot

E-cigaretter farligt för tänderna? Borde vejpare vara oroliga?

E-cigaretter farligt för tänderna? Borde vejpare vara oroliga?

E-cigaretter farligt för tänderna? Borde vejpare vara oroliga?

Rökare har ryktet om sig att ha dåliga tänder. De får "nikotinfläckar", brukar folk säga, som förvandlar deras vita tänder till matta eller gulbruna.

De flesta vejpare som möts av kommentarer som denna skulle med rätta påpeka att nikotin i ren form faktiskt är färglös. Det verkar uppenbart att precis som med hälsoriskerna så är det inte nikotinet som är källan till problemet för tänderna vid rökning, utan det är tjäran.

Men har vi verkligen rätt? Nya studier om ämnet har flaggat upp för att vaping är ett potentiellt problem, och även om resultaten är långt ifrån att kunna knytas till tandproblem hos verkliga vejpare, är det ett tecken på att det kan uppstå tandvårdsproblem i framtiden.

Så här är en kort sammanfattning av vad vi vet om vaping och hur det påverkar tänderna, nikotinets roll och vad vi kan göra för att minimera risken.

Hur påverkar rökning tänderna?

För att förstå de potentiella riskerna för tänderna vid vaping är det rimligt att lära sig lite om hur rökning orsakar munhälsoproblem. Även om det finns många skillnader mellan de två – att inhalera rök innehållande tjära är mycket annorlunda från att inhalera droppar av vätska – utsätts vejpare och rökare för nikotin och andra kemikalier på ett liknande sätt.

Rökare löper större risk att få tandproblem än de som aldrig rökt eller tidigare rökare. Till exempel löper aktiva rökare fyra gånger större risk att ha dålig munhälsa jämfört med personer som aldrig har rökt, och de löper dubbelt så stor risk att ha tre eller flera munhälsoproblem.

Rökning påverkar din munhälsa på många olika sätt, den kan orsaka allt från gulbrun missfärgning och dålig andedräkt till allvarligare munhälsoproblem som tandköttssjukdom (tekniskt kallad periodontal sjukdom) och muncancer. Rökare brukar också ha mer tandsten än icke-rökare, vilket är en form av hårdnad beläggning, även känd som plack.

Det finns andra effekter av rökning som också orsakar tandproblem. Till exempel påverkar rökning ditt immunförsvar och stör munnens förmåga att läka som båda kan förvärra andra problem som orsakas av rökning.

 Tandköttsjukdom

Rökning och tandköttssjukdom

Tandköttssjukdom är ett av de vanligaste tandvårdsproblemen i Sverige och runt om i världen, och rökare löper ungefär dubbelt så stor risk att drabbas av den jämfört med icke-rökare. Det handlar om infektion i tandköttet och benet som omger tänderna, vilket med tiden leder till att vävnaden och benet bryts ner och kan orsaka tandförlust.

Sjukdomen orsakas av plack, vilket är namnet på en blandning av saliv och bakterier i munnen. Förutom att orsaka irritation och inflammation i tandköttet som kännetecknar tandköttssjukdomen, påverkar plack tänderna även direkt vilket leder till karies.

När man konsumerar mat som innehåller mycket socker eller stärkelse, bryter bakterierna ner kolhydraterna maten innehåller till glukos som används som energi. Denna process skapar syra som en biprodukt. Om man inte håller tänderna rena, påverkar denna syra så småningom tändernas yta och orsakar karies. Men plack innehåller många olika bakterier, och vissa av dessa dessutom är direkta orsaken till irritation i tandköttet.

Så medan en av konsekvenserna av plackbildning är mer relevant för tandköttssjukdom, leder båda till tandvårdsproblem och rökare löper större risk att drabbas av båda konsekvenser än icke-rökare. Effekterna som rökning har på immunförsvaret innebär att om en rökare får en tandköttsinfektion orsakad av plackbildning, har hans eller hennes kropp mindre chans att bekämpa den. Dessutom, när skadan uppstår som ett resultat av plackbildning, gör effekten av rökning på sårläkning det svårare för tandköttet att läka.

Med tiden, om tandköttssjukdomen inte behandlas, kan det bildas fickor mellan tandköttet och tänderna. Detta problem förvärras när fler vävnader bryts ner, och så småningom kan det leda till att tänderna lossnar eller till och med faller ut.

Överlag löper rökare dubbelt så stor risk att få periodontal sjukdom jämfört med icke-rökare, och risken är större för personer som röker mycket och som röker under längre tid. Dessutom är chansen mindre att få positiva resultat när problemet behandlas.
 

Rökning och tandköttssjukdom: Är nikotin boven?

Hos vejpare som undersöker sambandet mellan rökning och tandköttssjukdom uppstår följande fråga: är det nikotinet eller tjäran i tobak som orsakar problemen? Självklart skulle vi som vejpare vara benägna att skylla på röken och tjäran snarare än på nikotinet, men skulle det vara rätt att göra så?

Det finns flera teorier om kopplingen mellan rökning och tandköttssjukdom:

  • Toxinerna i rök kan direkt skada tandköttsvävnaden.

  • Rök kan förändra de specifika mikrober som finns i plack eller påverka hur immunsystemet reagerar på det.

  • Nikotin får blodkärlen att dra ihop sig, och detta kan göra det svårt att upptäcka de tidiga varningstecknen (som blödningar från tandköttet).

  • Nikotinets effekt på blodkärl kan leda till "hypoxi" – låga halter av syre i vävnaderna – och det kan göra tandköttet mottagligt för infektioner samt minska tandköttets förmåga att läka.

Tyvärr är det inte riktigt klart vilken förklaring eller kombination av dem som är orsaken till problemen hos rökare. För vejpare innebär det dock uppenbara potentiella fördelar. Det finns mycket färre toxiner i ånga, så alla problem som orsakas av dessa kommer att vara mindre allvarliga hos vejpare än hos rökare.

De två sista möjliga förklaringarna är direkt kopplade till nikotin, men det finns ett par saker som är värda att notera.

När det gäller tanken om att nikotin minskar blodflödet och detta orsakar problemen finns det vissa problem. Studier som direkt tittat på effekten av detta på tandköttet (här ) fann antingen ingen förändring i blodflödet eller små ökningar. En bonus studie är den här som också tar upp ämnet.

Även om nikotin verkligen får blodkärlen att dra ihop sig, brukar effekten som rökning har på blodtrycket vara starkare och blodflödet till tandköttet ökar totalt sett. Detta är motsatsen till vad man skulle förvänta sig om förklaringen var rätt och tyder åtminstone på att det inte är den viktigaste faktorn i det hela. Vaping har dock mindre effekt på blodtrycket, så resultatet kan vara annorlunda hos vejpare.

Den andra tanken är att tandköttsvävnaderna får mindre syre, vilket orsakar problemet. Även om studier har visat att hypoxin orsakad av rökning är parallell med hur nikotin verkar i kroppen, är nikotin inte det enda i rök som kan ha denna effekt. Kolmonoxid i synnerhet är en komponent i rök (men inte i ånga) som har exakt samma effekt, och vätecyanid är en annan.

Det är inte helt klart vilket som är boven, men eftersom sårläkning (som är ett nära relaterat problem) påverkas hos rökare men inte hos användare av nikotinersättningsmedel är det osannolikt att nikotin ensamt orsakar all skada eller till och merparten av skadan.

Det är inte överraskande att mycket av diskussionen om ämnet blandar ihop nikotin med rök, och det gör det svårt att ta reda på hur stor roll nikotin verkligen har. Det finns inte mycket forskning som tittar på detta genom att specifikt relatera till vaping, som man skulle kunna förvänta sig, men det finns överhuvudtaget inte mycket forskning relaterad till nikotin utan rök.

 E-Cigaretter och tänder

Forskningen om vaping och tänderna

För det första så har det gjorts vissa studier som specifikt tittar på hur vaping påverkar tänderna. Dessa studier har dock alla tagit formen av cellodlingsstudier. Dessa är kända som "in vitro"-studier (bokstavligen “i glas”) och även om de är användbara för att förstå de biologiska mekanismerna som ligger till grund för de potentiella hälsoeffekterna av vaping (och andra exponeringar, mediciner och nästan allt), är det en begränsad form av forskning. Bara för att något påverkar en massa celler i en kultur betyder det inte att det kommer att ha samma effekt i en riktig mänsklig kropp.

Med detta i åtanke sammanfattas forskningen om vaping och tänderna i en genomgång från mars 2017. Författarna tittar på forskning kring tandköttssjukdomar, vilket innefattar cellodlingsstudier som visar att e-vätskor har skadliga effekter på ligamentceller och bindväv i tandköttet. Aldehyder i ångan från e-cigarett kan påverka proteiner och orsaka skador på DNA. Alla dessa effekter kan teoretiskt leda till periodontal sjukdom hos vejpare.

Nikotin har också potentialen att orsaka tandproblem, även om det här återigen är baserat på cellstudier och studier av personer som röker tobak. Författarna hävdar att vaping kan leda till försämrad läkning.

Men sanningen är den att vi för tillfället inte har mycket forskning som specifikt tittar på vaping, och mycket av det ovanstående är i slutändan spekulationer. Det är spekulationer baserade på mekanistiska studier av hur nikotin interagerar med celler i munnen, så det kan inte helt ignoreras, men de bevis vi hittills har säger inte riktigt mycket om vad som kommer att hända med verkliga vejpare i praktiken.

 

Snus

Forskning om snus och tandkött

Så hur ska vi svara på de aktuella frågorna om vapingens potentiella effekter på tänderna? Liksom författarna till artikeln, som ovan diskuteras, är vi också till stor del begränsade till spekulationer. Men inte helt.

Om det är nikotinet som orsakar de tandproblem som rökare drabbas av – eller åtminstone bidrar till dessa problem – då borde vi se tecken på problemen hos andra som använder nikotin utan att röka. Snus – den svenska varianten av rökfri tobak i en slags pytteliten tepåse – och nikotintuggummin utgör två fantastiska källor till forskning som vi kan använda för att undersöka frågan i mer detalj.

På det hela taget tycks inte forskningen peka ut nikotinet. En studie gick igenom 20 års forskning i Sverige, med totalt över 1600 deltagare och upptäckte att medan allvarliga tandköttssjukdomar var vanligare hos rökare, tycktes inte snusanvändare löpa ökad risk. Det finns tecken på att tandköttsrecession och förlust av tandfäste är vanligare där snusen läggs, men i stort sett är sannolikheten för att drabbas av dessa problem är mycket mer relaterad till rökning än snusanvändning.

Även om detta inte har studerats så mycket som du kanske skulle tro, levererar en studie av användare av nikotintuggummi ännu fler bevis för att nikotinet inte riktigt är problemet. Att tugga sockerinnehållande tuggummin har uppenbarligen potentialen att påverka tänderna även utan nikotin, men en jämförelse mellan 78 personer som tuggade nikotintuggummi i 15 veckor med 79 som tuggade icke-nikotin-tuggummin fann ingen skillnad vad det gäller saker som plack, gingivit, tandsten och andra munhälsorelaterade tillstånd. Återigen ökade rökning risken för tandsten och gingivit.

På det hela taget, även om det finns vissa trovärdiga förklaringar till hur nikotin kan påverka munhälsan, stöds kopplingen inte riktigt av studier. Det här är goda nyheter för alla vejpare, snusanvändare eller långtidsanvändare av nikotinersättningsmedel, men det är självklart att det fortfarande är viktigt för din munhälsa att undvika att röka och överlag ta hand om dina tänder. 

 Viktigt att vara hydrated

Uttorkning kopplat till tänderna: kommer vaping indirekt påverka våra tänder?

När det gäller nikotin tyder de bevis som vi hittills har på att det inte finns något att oroa sig för, och cellstudierna som direkt tittar på vaping är svåra att dra slutsatser från utan ytterligare forskning. Men dessa är inte det enda sättet som vaping kan påverka tänderna och munhälsan på.

En sak som de flesta vejpare känner till är att vaping kan torka ut en. Både PG och VG är hygroskopiska, vilket innebär att de absorberar fukt från sin omedelbara omgivning. Det är därför det verkligen är vanligt att man får torr mun efter att ha vejpat. Din mun kommer ständigt i kontakt med PG och VG och de flesta vejpare blir snabbt vana vid att dricka mer än vanligt för att kompensera. Frågan är: medför denna ständiga uttorkning en risk för dina tänder?

Det finns ett intressant dokument om den potentiella kopplingen mellan mild uttorkning och tandvårdsproblem, och det understryker överlag att det inte finns några direkta bevis för en koppling. Det finns dock många indirekta bevis och upptäckter som tyder på potentiella problem.

Det hela handlar i stort sett om saliv. Genom att bokstavligen "tvätta" tänderna när det rör sig runt i munnen, innehållandes joner som neutraliserar syror från maten, innehållandes kalcium och fosfat som kan eliminera effekterna av syror på tänderna, och innehållandes proteiner som också påverkar hur molekyler interagerar med tänderna, verkar saliv vara en viktig faktor för att upprätthålla god munhälsa. Om uttorkning – på grund av vaping eller något annat – leder till minskad salivproduktion, kan detta ha förödande effekt på tänderna och öka risken för tandförlust och andra problem.

Dokumentet påpekar att det finns många men som man ska ta hänsyn till och det här gör det svårt att dra bestämda slutsatser, men författarna skriver:

"Den direkta kopplingen mellan uttorkning och tandsjukdomar är inte bevisad, även om det finns betydande indicier som tyder på att en sådan koppling finns."

Och det här är det närmaste vi verkligen kan komma ett svar på den här frågan. Det finns dock några intressanta berättelser i kommentarerna till detta inlägg om vaping och tänderna (även om själva artikeln bara spekulerar kring risken för tandköttssjukdomar).

En kommenterare, "Skwurl", uppger, efter att ha uteslutande vejpat i ett år, att det är vanligt med torr mun, vilket kan leda till dålig andedräkt och verkar öka risken för karies. Kommenteraren hävdar att han/hon är noga med god munhygien, men självklart är det omöjligt att ta reda på detta, eller veta i vilket skick hans/hennes tänder var innan han/hon bytte till vaping.

Men det här är inte den enda berättelsen i kommentarerna, och även om allt är bara spekulationer, inklusive forskningen som ovan diskuterats, är det säkert troligt att vaping kan leda till uttorkningsrelaterade tandproblem. 

Tips om hur du tar hand om tänderna som vejpare

Risken är långt ifrån uppenbar, men det är klart att det finns några enkla steg du kan följa för att minska risken för tandvårdsproblem från vaping.

  • Håll dig hydrerad. Det är hur som helst viktigt för alla vejpare, men med tanke på de potentiella uttorkningsrelaterade riskerna är det särskilt viktigt för tänderna. Jag har med mig en flaska vatten hela tiden, men hur du än gör, se till att bekämpa torr mun med massor av vätska.

  • Vejpa mindre ofta med juice med högre nikotinhalt. En idé som ursprungligen kommer från Dr. Farsalinos (i stort sett om att minska risken från vaping) är att vejpa mindre ofta med juice med högre nikotinhalt är säkrare än att vejpa oftare med juice med lägre nikotinhalt. För tänderna gäller samma råd – uttorkningen är kopplad till PG och VG, så ju mindre du inhalerar desto mindre blir effekten. Tekniskt sett, om teorierna om nikotinets roll i tandköttssjukdomar är sanna, skulle det inte vara bra att öka intaget av det, men på det hela taget verkar det som att nikotinet inte är den viktiga faktorn.

  • Ta hand om dina tänder på bästa sätt och fortsätt borsta. Även om vissa vejpare kan ha tandproblem är det uppenbart att de flesta av oss inte har upplevt några problem. Förklaringen till detta är troligtvis att många vejpare i allmänhet vårdar tänderna. Borsta minst två gånger om dagen för att minimera risken och håll utkik efter potentiella problem. Om du märker av ett problem, besök din tandläkare och få det behandlat.

Den goda nyheten är att allt detta är ganska enkelt, och bortsett från det andra förslaget kommer du förmodligen att göra allt du ändå behöver göra. Men om du börjar märka av problem eller känner att dina tänder blir sämre, är det en bra idé att vidta åtgärder för att minska uttorkning och ta bättre hand om dina tänder, förutom att besöka din tandläkare.

 Woman brushing her teeth

Få lite perspektiv: tänderna eller lungorna?

Även om vaping sannolikt är mycket bättre för tänderna än att röka, finns det fortfarande potentiella problem kopplade till uttorkning och eventuellt till och med nikotin. Det är dock viktigt att få lite perspektiv innan du vidtar några drastiska åtgärder, särskilt med så lite forskning som ger stöd för oron.

Om du kommer att byta till en lågriskvariant av nikotinbruk är det osannolikt att det kommer att bli på grund av tänderna. Du har lungorna att oroa dig för, för att inte tala om hjärtat och mycket annat. Forskningen hittills fokuserar huvudsakligen på dessa allvarligare hälsorisker. Så även om vaping verkligen skulle ha någon effekt på dina tänder eller tandkött kommer det inte att ändra det faktum att vaping är en bättre idé än att röka. Det finns andra prioriteringar.

Ta hand om dina tänder – som du ändå borde göra – men tappa inte perspektivet och glöm inte vad som verkligen är viktigt.

#E-cigaretter , #Hälsa
Posted in: Hälsa
2018-06-07