När ett flygplan från det amerikanska flygbolaget South West Airlines lyfte i Fort Lauderdale i Florida fanns det ingen som förväntade sig något som helst problem. Vad man inte visste var att en av passagerarna ombord lustade efter nikotin. Vid en tidpunkt under flygresan gick passageraren på toaletten för att smygånga lite.
Kort efter fick han och hundrade andra passagerare en stor chock när röklarmet på flygplanet gick. Piloten var tvungen att snabbt nödlanda på närmaste flygplatsen. 


Kan ångning få igång ett röklarm?

Några kommer berätta för dig att E-cigaretter inte kan få igång ett röklarm. Det är faktiskt också det några brandexperter säger. Istället för att bara lita på det bestämde vi oss att testa lite för att se varken det verkligen är sant eller inte.

Testet visade att röklarmet går när man blåser ångan direkt in i det. Röklarmet vi testade med befinner sig på kontoret och producerade extremt mycket ljud.
När man dock sitter på samma kontor och använder en E-cigarett händer det ingenting. Det tyder alltså på att röklarmet bara aktiveras när man blåser ångan direkt in i det. Det gäller även om flera kollegor sitter på kontoret och ångar samtidigt.

Enligt en brandman är moderna röklarm designat så att lite rök från en cigarett inte borde aktivera dem. På så sätt vill man undvika falska larm. Det är antagligen därför vi aldrig har upplevt att vårt larm aktiverades.

Men ändå, när man brukar en E-cigarett inomhus finns det en risk att röklarmet går. Risken är såklart inte speciellt stor men det är inte en risk som är värd att ta, speciellt när man är på ett flygplan. På flyg kan ett röklarm ha allvarliga konsekvenser som nödlandning, uteslutning och böter.

 

 

Eleaf iStick TC 60W Sub Ohm Kit
Eleaf iStick TC 60W Sub Ohm Kit

Slut i lager

 

Vilka typer av brand- och röklarm är känsliga för ånga?

Det finns flera olika typer av larm och med några av dem är det mer sannolikt att de går än andra.

Jonisering larm
Känsliga för små rökpartiklar. Larmet använder två elektroniskt laddade radioaktiva plattor. När rökpartiklarna når larmet brytas det elektriska fältet emellan plattorna, vilket sätter igång larmet. Det var den typen av larm som vi använde i experimentet.

Optiska larm
Optiska larm fungerar genom att skicka ut en infraröd ljus. När rökpartiklar når larmet spottas det snabbt av larmet och det sätts igång.

Värmelarm / temperaturkänsliga larm
Denna typ av larm används oftast i köken. Dessa är inte särskilt känsliga för ånga eftersom att de reagerar på värme i högre grad än på ånga och rök.

Samtalet med brandmannen bekräftade också att optiska larm är de som är mest känsliga. Vår experiment visade dessutom att även jonisering larm kan aktiveras av ånga.


Hur sannolikt är det att larmet aktiveras?

Antalet av rapporterade fall där en E-cigarett aktiverade en brand- eller röklarm är ganska litet. Röklarm är designat för att upptäcka rök och E-cigaretter producerar inte rök utan ånga. Därtill kommer att ånga försvinner ur luften mycket snabbare än rök.
Det finns dock några stoff i E-juice som exempelvis smaksaromerna som gör att det skapas större ångpartiklar än vanligt. Sådana aromer ökar sannolikheten lite. Sannolikheten är alltså lite men det finns möjligheten.


Är det säkert att ånga i hotellrum?

Varje hotell har sin egen politik vad gäller E-cigaretter. I några hotell får man absolut inte ånga medan andra hotell inte har några regler.
Det är dock värt att uppmärksamma på att de flesta hotell har känsligare röklarm än vad man har hemma eller på kontoret.
Därtill kommer att det finns exempel på hotell som blev evakuerade på grund av att en gäst hade använt en E-cigarett i sitt rum.
Det enkla svaret är därför att man helst inte borde ånga i ett hotellrum förutom om det är tillåtet eller om röklarmet är långt bort från en själv.


Kommer en E-cigarett aktivera röklarmet på ett flygplan?

Röklarm på flygplan är extremt känsliga och de reagerar på nästan allt. Nästan alla flygbolag förbjuder E-cigaretter på flyg men det finns några undantag som försäljer E-cigaretter utan ånga på flygplanet.
Som nämnt tidigare kan det leda till böter och i värsta fall till fängelse när man ångar på ett flyg. Det kan också innebära ett flygförbud om man tvingar ett flygplan att nödlanda. Vi rekommenderar starkt och tydligt att man inte använder E-cigaretter på flyg.