Chat with us, powered by LiveChat

Snabb leverans

Alltid fri frakt

4,7 stjärnor på Trustpilot

Vad du borde veta om nikotin i E-cigaretter

Vad du borde veta om nikotin i E-cigaretter

Vad du borde veta om nikotin i E-cigaretter

Nikotin orsakar cancer. Det är bara en av de vanliga missuppfattningarna kring nikotin. Nikotin är såklart inte speciellt hälsosam men nikotinen själv är absolut inte lika farlig som nikotin i sammanhang med tjäran, toxinerna och de cancerframkallande ämnena som finns i cigarett rök. Denna post ska hjälpa dig förstår hur farlig eller ofarlig nikotin verkligen är.

 

Orsakar nikotin cancer? 

Det är ganska vanligt att människor tror att nikotin orsakar cancer. Det är dock inte sant eller bättre, det finns inget bevis på att det är sant. Cancer orsakas av att inhalera cigarett rök. Man har påstått att nikotinen snabbar på cancerutvecklingen men det är inte heller bevisat. Det finns studier som visar att det stämmer men det finns också studier som visar att det inte stämmer. En liten fakt vid sidan: I boken ”Velvet Glove Iron Fist” berättar Christopher Snowden om historien av kampen mot cigaretter. Här skriver han att medan tobak och nikotin har varit i bruk i flera århundraden så har cancer bara kommit upp efter uppfinningen av den maskinrollade cigaretten i slutet nittonhundratalet. En till anledning till att vara skeptisk på att det är nikotinen som är det farligaste i en cigarett.

 

Är nikotin ett gift? 

Nikotin är ett gift, ett dödligt gift på det. Om en persons kropp absorberar nikotinen ur 30-40 cigaretter så kunde denna person dö. Det är dock så att nikotinen i cigaretter eller E-cigaretter inte är tillräckligt stark för att förgifta dig. Det mesta av nikotinen i en cigarett blir förstörd eller förbränd och E-cigaretter verkar även leverera lite mindre nikotin än vanliga cigaretter (Se nedan). De flesta nikotinförgiftningarna sker vid användning av insekticid, under tobakskörden eller när barn kommer i kontakt med läkemedel såsom nikotinplåster.

Det finns några punkter man skulle ändå tänka på:

  • Bevara dina E-juicer och E-cigaretter ALLTID ur räckhållet av dina barn, speciellt när de är väldigt unga och känsligare för nikotinförgiftning.
  • Använd bara E-juicer från respektabla försäljare. E-juicer av bra kvalitet är testade för att säkra kvaliteten. Hos Elekcig.se vill vi bara försälja produkter av bra kvalitet, vi förhandlar därför bara E-juicer från erkända märken. Här kan du till exempel se Hangsens E-juice certifikat.
 

Frågetecken

Vad mer finns det som är farligt med nikotin? 

Vi vet inte allt om nikotin men man uppskattar att hälsoeffekten är ungefär lika den av koffein. Läs mer om detta här. Båda kan orsaka en tillfällig ökande av blodtrycket och båda kan öka pulsen, nikotin kan också ha en effekt på fosterutveckling.

 

Är nikotin verkligen beroendeframkallande?

Några forskare har påstått att nikotin är mer beroendeframkallande än heroin, man är dock inte enig om det. Några studier har till exempel visat att nikotinkravet minskar när det inte finns en möjlighet till at få en cigarett. Judar som håller sabbaten och inte röker under den tiden till exempel upplever ofta att deras längtan efter cigaretter också minskar. 

En till studie visade att den fysiska handlingen av att lyfta cigaretten till munnen och att ta ett bloss har en större betydelse än vad vi trodde. Eller kanske en större betydelse än vad man vill att vi tror. De flesta studier angående rökstopp är nämligen finansierade av läkemedelsföretag som framställer rökstopp hjälpmedel.

Det är dessutom så att många andra ämnen som gäller som droger såsom kokain och morfin används som narkotika helst i deras ren form. Nikotin utan tobak har däremot aldrig varit populär som knark.

Det är därför inte riktigt en överraskning att några forskare nu antar att nikotinen inte spelar en lika stor roll i cigarettberoendet som man trodde. Istället finns det rätt många beteendeaspekter som man måste ta hänsyn till.

 

Nikotin stimulerar OCH verkar avslappnande

Nikotin kan både stimulera och avslappna dig. Ta lite och det stimulerar dig, mer än det kan betona tillfällets stämning och ökar din uppfattning av glädje. Ta jättemycket och nikotinen kan hjälpa lugna ner och avslappna dig i stressiga situationer.

 

Cigarett och hjärna

Orsakar nikotin hjärnskador?

Enligt åtminstone en studie så stimulerar nikotin återhämtningen från hjärnskador (Läs mer här). Tyvärr finns det andra studier som visar att nikotin orsakar permanenta förändringar i hjärnan, speciellt när man är utsatt för nikotin när man är väldigt ung.

 

Nikotin och minnet 

Nikotin kan också hjälpa ditt minne. Det här är ett kontroversiellt ämne eftersom att igen några studier visar att nikotin hjälper förbygga Alzheimer medan åtminstone en studie påstår att nikotin hjälper utvecklingen av Alzheimer.

En nyare studie visade att nikotinplåster hjälpte patienter med lindrig kognitiv funktionsnedsättning att nå 46 % av normal prestanda medans en test grupps prestanda minskade om 26 % i samma tid. Läs mer här.

 

Nikotin, aggression och koncentration

Enligt flera studier (med både människor och apar) kan nikotin minska din aggressionsnivå och förbättra din koncentration. En studie påstod även att nikotin minskar aggressionsnivån vilket gör din hjärna 30 % intelligentare och resulterar i en mindre aggressiv reaktion i stressiga situationer.

 

Gör nikotin en mindre hungrig?

Nikotin kan göra dig mindre hungrig. Det är faktiskt så att detta kunde vara en av anledningar till varför tobaken blev så populär. Det var nämligen vid en tid där många drabbades av hunger.

 

E-juiceE-cigaretter och nikotin

Tidiga studier visade att elektroniska cigaretter levererar mindre nikotin än vanliga cigaretter. Det är möjligt att nyare E-cigarett modeller levererar mer nikotin än äldre modeller. Inte bara för att man oftast får en större nikotinkick ur nyare E-cigaretter utan också enligt studier. Av två studier utförd av samma forskare visade den första att E-cigaretter inte levererar nikotin och den andra att de gör det.

Det är dock sannolikt att elektroniska cigaretter ändå levererar mindre nikotin än vanliga cigaretter och vi skulle rekommendera att du använder en starkare E-juice om du är osäker eller känner att du ligger emellan två nikotinnivåer. 

 

 #E-cigaretter
Posted in: E-Cigaretter
2018-06-12