Chat with us, powered by LiveChat

Snabb leverans

Alltid fri frakt

4,7 stjärnor på Trustpilot

Är Vaping en inkörsport till rökning?

Är Vaping en inkörsport till rökning?

Är Vaping en inkörsport till rökning?

Du har förmodligen hört det vanliga påståendet att e-cigaretter kan agera som en inkörsport till rökning. Alla, från tjänstemän till lagstiftare, försöker pracka denna tro på folk. Vi har gått igenom studier för att se om det finns grund för dessa påståenden.

 

Är Vaping En Inkörsport Till Rökning?

Thomas Freiden, chef för Centers for Disease Control and Prevention, menar: många människor börjar med e-cigaretter och övergår sedan till att röka konventionella cigaretter som dömer många till att kämpa med ett livslångt nikotinberoende. 

Ett av de största bekymren hos många av förespråkarna för denna tro är att människor kommer att fastna i e-cigaretter och sedan byta till vanliga cigaretter efter att ha utvecklat ett nikotinberoende.

Eftersom påståendet är så vanligt tyckte vi att det skulle vara viktigt att analysera tillgängliga fakta och siffror och se om det finns någon grund för denna uppfattning. Skulle vaping kunna få folk att börja använda andra tobaksprodukter?

Låt oss ta en titt på några av de studier som har undersökt detta fenomen.

 

Forskningen

En studie som nyligen publicerats i Nicotine and Tobacco Research tyder på att e-cigaretter sannolikt inte kommer att verka som en inkörsport till cigaretter. Enligt studiens ledande författare, fil.dr David Levy, är nya påståenden av vissa forskare att e-cigaretter sannolikt kommer att verka som en inkörsport till bruk av tobaksprodukter överdrivna. 

Forskningen som genomfördes av Levy drog slutsatsen att e-cigaretter generellt skulle ha en positiv offentlig påverkan. "Vår studie tyder på att om man tar hänsyn till ett brett spektrum av rimliga scenarier så kommer e-cigaretter sannolikt att minska cigarettrökning och inte leda till att uppväga ökningar av skador från bruket av e-cigaretter och dödligare cigaretter", sa David Levy.

Men det slutar inte där. En undersökning av e-cigarettrenden av British Journal of General Practice tog en titt på inkörsport-myten. I England ligger antalet nuvarande e-cigarettanvändare som inte varit rökare tidigare på otroligt låga 0,2%.

Action on Smoking and Health Wales gjorde en liknande undersökning av e-cigaretter. Genom sin forskning upptäckte de att 98% av e-cigarettanvändarna först hade använt tobak. Det faktum att ett så litet antal e-cigarettanvändare började använda dem utan att någonsin ha rökt stärker påståendet att vaping inte är en inkörsport till rökning.

Oklahoma State University genomförde en studie som granskade inkörsport-möjligheten. Forskare tittade på en grupp av 1300 högskolestudenter. De frågade deltagarna om deras dåvarande tobaksbruk och vilka produkter de hade provat eller ofta använt. 43 personer från gruppen uppgav att e-cigaretter var den första tobaksrelaterade produkten som de hade provat. Av de 43 uppgav bara en person att han/hon gick över till att röka vanlig cigarett.

Studien kom fram till att "upptaget av ETP (nya tobaksprodukter) är dåligt, till skillnad från cigaretter och SLT (rökfri tobak), och verkar inte leda till betydande dagligt/icke-dagligt bruk av cigaretter och SLT."

Det har inte gjorts några studier som har kunnat komma med starka bevis som visar att e-cigaretter fungerar som en inkörsport till att röka traditionella cigaretter. Forskningen visar tydligt att de främsta användarna av e-cigaretter är tidigare rökare som försöker sluta röka eller dra ner på sitt cigarettbruk. Alla studier som har tittat på detta har upptäckt att antalet personer som provar e-cigaretter, som aldrig tidigare har rökt, är litet. Ännu mindre är antalet personer som gått över från e-cigaretter till tobaksprodukter.

 

E-cigarett

En omvänd inkörsport

Om något så kan vaping fungera som en omvänd inkörsport som leder rökare bort från cigaretter och mot det mer hälsosamma alternativ som e-cigaretter erbjuder.

American Journal of Preventive Medicine publicerade en studie som undersökte användningen av förångare som ett hjälpmedel för att sluta röka. Deras resultat visade att 70% av de personer som använde e-cigaretter mer än 20 gånger per dag kunde sluta röka under en sexmånadersperiod. Dessa resultat tyder på att e-cigaretter kan bli ett kraftfullt verktyg som kan hjälpa människor att sluta röka.

En bonus är att Dr Riccardo Polosa publicerade denna studie av International Journal of Environmental Research som ledde till liknande slutsatser. Dr. Polosas studie undersökte 71 rökare under ett år. Varje rökare blev instruerad att köpa en e-cigarett och blev ombedd att börja använda den med avsikten att helt och hållet sluta röka. Efter ett år kunde 40% av deltagarna sluta röka.

Även om denna siffra inte ligger på 100%, är antalet vejp-användare som lyckades sluta röka större än antalet personer som försökte sluta röka med traditionell nikotinersättningsterapi. I den här studien, som publicerades av Pinney Associates Inc., gav läkare deltagarna nikotingummi för att hjälpa dem att sluta röka. Efter sex månader kunde endast 8,4% av deltagarna sluta röka.

På grund av naturen av vetenskapliga studier och det faktum att varje rökare har olika genetiska tendenser och medfödda vanor är det omöjligt att dra säkra slutsatser om hur mycket effektivare e-cigaretter är när det gäller att sluta röka. Mer forskning är fortfarande nödvändigt för att komma fram till en bestämd slutsats. Trots allt ser resultaten lovande ut för att e-cigaretter ska kunna bli ett pålitligt sätt för rökare att sluta röka.

Vi anser att detta är en viktig fråga som kan hindra e-cigaretter från att få det stöd de behöver för att bli en accepterad företeelse snarare än ett demoniserat föremål. 

 

Vaping in inkörsport till rökning?

#E-cigaretter , #Hälsa
Posted in: Hälsa
2017-12-04