Reklamation, Returer & Ångrat köp

Viktig information: Vid alla typer av reklamationer måste du uppvisa ett faktiskt fel. Behåll därför den defekta produkten, kasta eller bruka den inte. Behåll alltid original lådan till produkten, då koder finns skrivna på lådorna som vi måste ha.

Elekcig.se erbjuder 6 månaders garanti på alla ecigaretter så som moddar och tankar. Det är lämpligt att du som kund kontrollerar leverans direkt vid mottagandet för att verifiera att denna är riktig och felfri. Elekcig.se står alltid för returfrakt när det gäller skadat, felaktigt gods eller Reklamationer.

Skulle det inte vara ett fel på en reklamation som vi fått in och gått igenom så kan vi debitera en avgift för arbetet, frakter och kostnader för coils och dvs som använts för gå igenom en produkt. Om en reklamation har skickats till oss och vi har gått igenom den men inte får svar av kund på telefon, sms eller email efter kontakt så kasserar vi produkten efter 2 månader vilket innebär att du går miste om din chans till kompensation.

Samma gäller en ej godkänd reklamation, om vi inte får svar av kund kasseras produkten. Det är mycket viktigt vid returer men extra viktigt vid reklamationer att man packar ordentligt samt ser till tömma vätskor och slå av maskiner så det inte skadas under transport. Skulle man inte följa något av detta och vi får det skadat eller läkage av vätska osv så kommer inte reklmationen godkännas.

Reklamations formulär
OBS! Vill du skicka en produkt till oss på reklamation, skriv först till våran support på Support@elekcig.se

Retur formulär
Vill du skicka tillbaka en produkt som blivit felköpt eller felskickat, skriv till våran Support på Support@elekcig.se så din retur finns regiristerad först. Sen ladda ner formuläret och fyll i.

Ångerblankett
Vill du ångra ditt köp, skriv till våran support på Support@elekcig.se så ditt ångrade köp finns regiristerad först detta är mycket vikitgt för din egna skull som konsument. Efter du har kontaktat oss så laddar du nu ner och fyller i formuläret för "Ångerblankett"

Logga in